Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Št. 478-6/2009-1 Ob-2625/09 , Stran 702
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. III. Opis predmetov prodaje: Stanovanja 1. Štirisobno stanovanje (prazno), št. 4 v I. nad. v izmeri 105,16m2 v stanovanjski stavbi v Rimskih Toplicah, Ul. XIV. Divizije 7, stoječa na parc. št. 963/4 zk podvložek 843/5, id. št. 4.E k.o. Rimske Toplice (1039), letnik 1978, (tablica Mors 20882). a) Ogled stanovanja: – 20. 4. 2009 od 12. do 13. ure, – 21. 4. 2009 od 10. do 11. ure. b) Izklicna cena: 86.300,00 EUR. 2. Trisobno stanovanje (prazno), št. 9 v III. nad. v izmeri 86,96 m2 v stanovanjski stavbi v Rimskih Toplicah, Ul. XIV. Divizije 9, stoječa na parc. št. 963/4 zk podvložek 844/10, id. št. 9.E k.o. Rimske Toplice (1039), letnik 1981, (tablica Mors 21150). a) Ogled stanovanja: – 20. 4. 2009 od 12. do 13. ure, – 21. 4. 2009 od 10. do 11. ure. b) Izklicna cena: 65.300,00 EUR. 3. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 3 v II. nad. v izmeri 53,03 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi v Lendavi, Ul. Heroja Mohorja 2, stoječa na parc. št. 4348/2, zkv 3787, k.o. Lendava (166), letnik 1968, (tablica Mors 27115). a) Ogled stanovanja: – 20. 4. 2009 od 9. do 11. ure in 12. do 14. ure, – 21. 4. 2009 od 9. do 11. ure in 12. do 14. ure. b) Izklicna cena: 28.300,00 EUR. 4. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 12 v II. nad. v izmeri 81,19 m2 v stanovanjski stavbi v Celju, Veselova ul. 8, stoječa na parc. št. 225/1, zk podvložku 2402/13 z id. št. 12.E, k.o. Celje (1077), letnik 1954, (tablica Mors 26855). a) Ogled stanovanja: – 20. 4. 2009 od 10. do 11. ure, – 21. 4. 2009 od 13. do 14. ure. b) Izklicna cena: 76.300,00 EUR. 5. Garsonjera (prazna), št. 13 v III. nad. v izmeri 14,46 m2 v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Osenjakova ul. 12, stoječa na parc. št. 1601 in 1605 zk podvložku 2151/13 z id. št. 13.E, k.o. Slape (1772), letnik 1988, (tablica Mors 24759). a) Ogled stanovanja: – 20. 4. 2009 od 12. do 13. ure, – 21. 4. 2009 od 10. do 11. ure. b) Izklicna cena: 57.300,00 EUR. 6. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 37 na terasi v izmeri 31,96 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi na naslovu Fabianijeva 29, Ljubljana stoječa na parc. št. 1694 zk podvložku 2889/39, id. št. 213.E, k.o. Bežigrad (2636), letnik 1955, (tablica Mors 22998). a) Ogled stanovanja: – 20. 4. 2009 od 12. do 13. ure, – 21. 4. 2009 od 10. do 11. ure. b) Izklicna cena: 61.300,00 EUR. 7. Enosobno stanovanje (prazno), št. 10, KL. v izmeri 33,61 m2 v stanovanjski stavbi v Postojni, Vojkova 6, stoječe na parc. št. 3195 zkv 1900, k.o. Postojna, ident. št. 2490/750/10, letnik 1954, (tablica Mors 25608). a) Ogled stanovanja: – 20. 4. 2009 od 12. do 13. ure, – 21. 4. 2009 od 10. do 11. ure. b) Izklicna cena: 40.000,00 EUR. 8. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 1 v PR, v izmeri 55 m2 v stanovanjski stavbi v Postojni, Kidričevo naselje 15, stoječe na parc. št. 3327, zkv 3289, k.o Postojna letnik 1961, (tablica Mors 25763) ident. št. 2490/200/1. a) Ogled stanovanja: – 20. 4. 2009 od 13.30 do 14.30, – 21. 4. 2009 od 11.30 do 12.30. b) Izklicna cena: 62.000,00 EUR. 9. Trisobno stanovanje (prazno), št. 16 v III. nad, v izmeri 72,45 s kletjo v stanovanjski stavbi v Postojni, Kidričevo naselje 24, podvložek 3342/16, ident. št. 16.E, k.o Postojna letnik 1963, (tablica Mors 20595). a) Ogled stanovanja: – 20. 4. 2009 od 13.30 do 14.30, – 21. 4. 2009 od 11.30 do 12.30. b) Izklicna cena: 80.000,00 EUR. 10. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5 v II. nad, v izmeri 67,94 s kletjo v stanovanjski stavbi v Postojni, Kraigherjeva ulica 10, stoječe na parc. št. 3163 zkv 1632, k.o Postojna letnik 1959, (tablica Mors 25565), ident. št. 2490/308/. a) Ogled stanovanja: – 20. 4. 2009 od 12. do 13. ure, – 21. 4. 2009 od 10. do 11. ure. b) Izklicna cena: 71.000,00 EUR. 11. Enosobno stanovanje (prazno), št. 2, PR. v izmeri 39,11 m2 v stanovanjski stavbi v Mariboru, Metelkova ul. 20, stoječe na parc. št. 2482 zkv 2366, k.o. Tabor (ID št. 659-2962/2-), letnik 1948, (tablica Mors 26621). a) Ogled stanovanja: – 22. 4. 2009 od 13. do 14. ure, – 23. 4. 2009 od 13. do 14. ure. b) Izklicna cena: 48.000,00 EUR. 12. Garsonjera (prazno), št. 41 v 10. nad. v izmeri 22,93 m2 v stanovanjski stavbi v Mariboru, Frankolovska ul. 22, stoječa na parc. št. 1637/1, 1637/2 zkv 2306, k.o. Tabor (659-2274-41), letnik 1962, (tablica Mors 26706). a) Ogled stanovanja: – 22. 4. 2009 od 11.30 do 12.30, – 23. 4. 2009 od 11.30 do 12.30. b) Izklicna cena: 35.000,00 EUR. 13. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 7 v III. nad. v izmeri 68,07m2 in pomožni prostor 3,38 m2 v stanovanjski stavbi v Mariboru, Dvorakova ul. 6, stoječa na parc. št. 265 zkv podvložek 2022/7, id. št. 4977.E k.o. Tabor (659), letnik 1956, (tablica Mors 26519). a) Ogled stanovanja: – 22. 4. 2009 od 9. do 10.30, – 23. 4. 2009 od 9. do 10.30. b) Izklicna cena: 75.000,00 EUR. 14. Enosobno stanovanje (prazno), št. 10 v I. nad. v izmeri 45,67m2 s kletjo v stanovanjski stavbi v Križah, Hladnikova ul. 18, stoječa na parc. št. 570/3 zkv 383, k.o. Križe (id. št. 2147-400-4), letnik 1948, (tablica Mors 25969). a) Ogled stanovanja: – 22. 4. 2009 od 12. do 13. ure, – 23. 4. 2009 od 10. do 11. ure. b) Izklicna cena: 50.000,00 EUR. 15. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 2 v PR. v izmeri 88,06 m2 v stanovanjski stavbi v Črnomlju, Grajska cesta 9, stoječa na parc. št. 1157/34 zkv 1629, k.o. Loka (1541-23-), letnik 1950, (tablica Mors 27823). a) Ogled stanovanja: – 22. 4. 2009 od 12. do 13. ure, – 23. 4. 2009 od 10. do 11. ure. b) Izklicna cena: 57.000,00 EUR. 16. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5 v II. nad. v izmeri 72,93 m2 s kletjo 2x v stanovanjski stavbi v Črnomlju, Ul. 21. okt. 2a, podvložek 2186/11, ident. št. 5E, k.o. Črnomelj, (1535) letnik 1961, (tablica Mors 27764). a) Ogled stanovanja: – 22. 4. 2009 od 12. do 13. ure, – 23. 4. 2009 od 10. do 11. ure. b) Izklicna cena: 51.000,00 EUR. IV. Ogled nepremičnin: oglede stanovanj lahko brez najave opravite ob stanovanjih (zgoraj) določenih terminih. Na morebitna vprašanja v zvezi s stanovanji lahko pokličete na tel. 01/471-22-13 od 30. 3. 2009 do 6. 5. 2009 med 8. in 12. uro. V. Pogoji in pravila javne dražbe 1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Stanovanja so v večini etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar bo moral na lastne stroške prevzeti kupec sam. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo plača kupec. 2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno: – od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 200,00 EUR, – od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR za 300,00 EUR, – od 70.000,01 EUR do 100.000,00 EUR za 400,00 EUR. 3. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo. 5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114 sklic 18 19119-7141998-54000. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. 6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114 sklic 18 19119-7141998-54000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. 7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do 6. 5. 2009 do 12. ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, javna dražba 7. 5. 2009« s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov: – potrdilo o plačani kavciji, iz katere je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni, – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, – osebno izkaznico oziroma potni list (fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb). Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le-te. 8. Predložiti je potrebno tudi: – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 9. Izbira najugodnejšega dražitelja: Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe. a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno; b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 10. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna dražba bo posneta na filmski trak. 11. Ustavitev postopka: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 7. 5. 2009 ob 11. uri, v prostorih Ministrstva za obrambo, na naslovu Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina