Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Št. 478-6/2009-1 Ob-2624/09 , Stran 701
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. III. Opis predmetov prodaje: Stanovanja 1. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 1, PR v izmeri 68,43 m2 v stanovanjski stavbi v Ajdovščini, Cesta IV. Prekomorske brigade 8, stoječe na parc. št. 874 zkv 454, k.o. Ajdovščina, ident. št. 2392/101/, letnik 1960, (tablica Mors 25253) a) Ogled stanovanja: – 7. 4. 2009 od 10. do 11. ure, – 8. 4. 2009 od 12.30 do 13.30. b) Izklicna cena: – 65.300,00 EUR. 2. Enosobno stanovanje (prazno), št. 6, II. nad. v izmeri 45,17 m2 v stanovanjski stavbi v Ajdovščini, Goriška cesta 15, stoječe na parc. št. 1037 zkv 454, k.o. Ajdovščina, ident. št. 2392/157/6, letnik 1963, (tablica Mors 25295). a) Ogled stanovanja: – 7. 4. 2009 od 11.15 do 12.15, – 8. 4. 2009 od 11.15 do 12.15. b) Izklicna cena: – 54.300,00 EUR. 3. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 5, II. nad. v izmeri 71,43 m2 v stanovanjski stavbi v Ajdovščini, Na Livadi 2, stoječe na parc. št. 1063 zkv 1629 (podvložek), k.o. Ajdovščina, ident. št. 2392/451/5, letnik 1933, (tablica Mors 25275). a) Ogled stanovanja: – 7. 4. 2009 od 12.30 do 13.30, – 8. 4. 2009 od 10. do 11. ure. b) Izklicna cena: – 66.500,00 EUR. 4. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 8, PR v izmeri 40,55 m2 v stanovanjski stavbi v Podgradu, na naslovu Podgrad 103, stoječi na parc. št. 108.S zkv 337, k.o. Podgrad, ident. št. 2579/272/…., letnik 1948, (tablica Mors 24837). a) Ogled stanovanja: – 7. 4. 2009 od 10.30 do 11.30, – 8. 4. 2009 od 13. do 14. ure. b) Izklicna cena: – 24.300,00 EUR. 5. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 9, I. nad. v izmeri 58,88 m2 v stanovanjski stavbi v Podgradu, na naslovu Podgrad 103, stoječi na parc. št. 108.S zkv 337, k.o. Podgrad, ident. št. 2579/272/…., letnik 1948, (tablica Mors 24829). a) Ogled stanovanja: – 7. 4. 2009 od 10.30 do 11.30, – 8. 4. 2009 od 13. do 14. ure. b) Izklicna cena: – 35.400,00 EUR. 6. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 10, I. nad. v izmeri 43,43 m2 v stanovanjski stavbi v Podgradu, na naslovu Podgrad 103, stoječi na parc. št. 108.S zkv 337, k.o. Podgrad, ident. št. 2579/272/…., letnik 1948, (tablica Mors 24839). a) Ogled stanovanja: – 7. 4. 2009 od 10.30 do 11.30, – 8. 4. 2009 od 13. do 14. ure. b) Izklicna cena: – 25.400,00 EUR. 7. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 12, II. nad. v izmeri 40,52 m2 v stanovanjski stavbi v Podgradu, na naslovu Podgrad 103, stoječi na parc. št. 108.S zkv 337, k.o. Podgrad, ident. št. 2579/272/…., letnik 1948, (tablica Mors 24830). a) Ogled stanovanja: – 7. 4. 2009 od 10.30 do 11.30, – 8. 4. 2009 od 13. do 14. ure. b) Izklicna cena: – 24.500,00 EUR. 8. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 13 v III. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 62,71 m2 v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24a, stoječe na parc. št. 432/2 zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978, ident. št. 2525-924- (tablica Mors 25032). a) Ogled stanovanja: – 9. 4. 2009 od 11.30 do 12.30, – 10. 4. 2009 od 9.30 do 10.30. b) Izklicna cena: 56.000,00 EUR. 9. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 19 v IV. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 64,46 m2 v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24a, stoječe na parc. št. 432/2 zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978, ident. št. 2525-924- (tablica Mors 25038). a) Ogled stanovanja: – 9. 4. 2009 od 11.30 do 12.30, – 10. 4. 2009 od 9.30 do 10.30. b) Izklicna cena: 60.200,00 EUR. 10. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 11 v II. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 63,55 m2 v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24c, stoječe na parc. št. 432/2, zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978, ident. št. 2525-926- (tablica Mors 24994). a) Ogled stanovanja: – 9. 4. 2009 od 11.30 do 12.30, – 10. 4. 2009 od 9.30 do 10.30. b) Izklicna cena: 59.200,00 EUR. 11. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 15 v III. nad. s kletjo, skupaj v izmeri izmeri 63,64 m2 v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24c, stoječe na parc. št. 432/2, zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978, ident. št. 2525-926- (tablica Mors 24998). a) Ogled stanovanja: – 9. 4. 2009 od 11.30 do 12.30, – 10. 4. 2009 od 9.30 do 10.30. b) Izklicna cena: 59.200,00 EUR. 12. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 17 v IV. nad s kletjo, skupaj v izmeri 64,97 m2 v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24c, stoječe na parc. št. 432/2, zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978, ident. št. 2525-926- (tablica Mors 25000). a) Ogled stanovanja: – 9. 4. 2009 od 11.30 do 12.30, – 10. 4. 2009 od 9.30 do 10.30. b) Izklicna cena: 58.200,00 EUR. 13. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 18 v IV. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 72,92 m2 v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24c, stoječe na parc. št. 432/2, zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978, ident. št. 2525-926- (tablica Mors 25001). a) Ogled stanovanja: – 9. 4. 2009 od 11.30 do 12.30, – 10. 4. 2009 od 9.30 do 10.30. b) Izklicna cena: 65.000,00 EUR. 14. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 20 v IV. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 76,46 m2 v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 24c, stoječe na parc. št. 432/2, zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978, ident. št. 2525-926- (tablica Mors 25003). a) Ogled stanovanja: – 9. 4. 2009 od 11.30 do 12.30, – 10. 4. 2009 od 9.30 do 10.30. b) Izklicna cena: 72.000,00 EUR. 15. Petsobno stanovanje (prazno), št. 5 v II. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 141,27 m2 v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova 13, stoječe na parc. št. 1867, zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1924, ident. št. 2525-868-13 (tablica Mors 24916). a) Ogled stanovanja: – 9. 4. 2009 od 11.30 do 12.30, – 10. 4. 2009 od 9.30 do 10.30. b) Izklicna cena: 55.500,00 EUR. 16. Štirisobno stanovanje (prazno), št. 3 v I. nad. s kletjo, skupaj v izmeri 163,49 m2 v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Gregorčičeva c. 1, stoječe na parc. št. 3144, zkv 470, k.o. Trnovo, letnik 1925, ident. št. 2524-1325- (tablica Mors 24941). a) Ogled stanovanja: – 9. 4. 2009 od 13. do 14. ure, – 10. 4. 2009 od 11. do 12. ure. b) Izklicna cena: 62.700,00 EUR. 17. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 2, PR v izmeri 75,98 m2 v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Tavčarjeva 11, stoječe na parc. št. 1741 zkv 743, k.o. Ilirska Bistrica, ident. št. 2490/2/4, letnik 1959, (tablica Mors 24852). a) Ogled stanovanja: – 9. 4. 2009 od 13. do 14. ure, – 10. 4. 2009 od 11. do 12. ure. b) Izklicna cena: – 47.500,00 EUR. IV. Ogled nepremičnin: oglede stanovanj lahko brez najave opravite ob stanovanjih (zgoraj) določenih terminih. Na morebitna vprašanja v zvezi s stanovanji lahko pokličete na tel. št. 01/471-2213 od 30. 3. 2009 do 15. 4. 2009 med 8. in 12. uro. V. Pogoji in pravila javne dražbe 1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Stanovanja so v večini etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar bo moral na lastne stroške prevzeti kupec sam. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo plača kupec. 2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno: – od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 200,00 EUR, – od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR za 300,00 EUR, – od 70.000,01 EUR do 100.000,00 EUR za 400,00 EUR. 3. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo. 5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114 sklic 18 19119-7141998-53000. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. 6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114 sklic 18 19119-7141998-53000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. 7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do 15. 4. 2009 do 12. ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, javna dražba 16. 4. 2009« s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov: – potrdilo o plačani kavciji iz katere je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni, – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, – osebno izkaznico, oziroma potni list (fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb). Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le te. 8. Predložiti je potrebno tudi: davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 9. Izbira najugodnejšega dražitelja: Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe. a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno; b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 10. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna dražba bo posneta na filmski trak. 11. Ustavitev postopka: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 16. 4. 2009 ob 11. uri v prostorih Ministrstva za obrambo, na naslovu Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina