Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

Ob-2432/09 , Stran 688
1. Občina Vipava bo v letu 2009 sofinancirala naslednje kulturne programe in dejavnosti: – program redne dejavnosti izvajalcev, – strokovne sodelavce in strokovno izpopolnjevanje, – udeležbo na tekmovanjih in prireditvah, – druge enkratne akcije, – nakup in vzdrževanje opreme in prostorov, – varstvo kulturne in naravne dediščine. 2. Iz proračunskih sredstev Občine Vipava za leto 2009 je za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti predvideno 47.000,00 EUR. 3. Na razpis se lahko prijavijo društva s sedežem na območju Občine Vipava, ki so registrirana za izvajanje kulturnih programov oziroma dejavnosti. 4. Rok za prijavo na razpis je 20 dni od objave v Uradnem listu RS. Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz razpisne dokumentacije, plan dela za leto 2009 in poročilo o delu za leto 2008. Prijavo je potrebno poslati v kuverti z oznako »Kulturni programi in dejavnosti v letu 2009«, na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. 5. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava vsak delovni dan med 8. in 12. uro. 6. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na javni razpis.

AAA Zlata odličnost