Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

SV 91/09 Ob-1701/09 , Stran 278
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz Kranja, opr. št. SV 91/09 z dne 11. 2. 2009, je bilo dvosobno stanovanje št. 2 v skupni izmeri 70,24 m2, ki se nahaja v medetaži stavbe na naslovu Koroška cesta 36, 4290 Tržič, stoječe na parc. št. 110, k.o. Tržič, last Simona Likarja, Zlatnarjeva pot 07, Kranj, na podlagi prodajne pogodbe z dne 13. 10. 2008 in dodatka k njej z dne 29. 1. 2009, sklenjenih s prodajalcem Jakovom Mišićem, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična številka 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 26.000,00 EUR, s spremenljivo letno pogodbeno obrestno mero 3-mesečni Euribor + 2,5%, z odplačilom kredita v 120 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade 15. 2. 2019, z odpoklicem zavarovane terjatve ter z ostalimi pp.