Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

SV 655/08 Ob-1667/09 , Stran 277
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 655/08 z dne 14. 5. 2008, je bilo trisobno stanovanje v BT-2C-6 v Kopru, Cesta na Markovec 31, v pritličju bloka v površini 74,22 m2 in garaže v kletnem delu v površini 13,00 m2, blok stoječ na parc. 552 in parc. 553, k.o. Semedela, zastavljeno v zavarovanje terjatev upnice Nove Kreditne banke Maribor d.d., m.š. 5860580, s sedežem v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 4; (a) 119.262,50 CHF, glavnice s pp, z obrestno mero 6-mesečni Libor in fiksnega prib. v višini 2,10% odst. tč. na letni ravni in je spremenljiva, z zap. zadnjega obroka 15. 5. 2028 in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja iz kreditne pogodbe 80514279044 z dne 14. 5. 2008, s klavzulo izvršljivosti; (b) 119.262,50 CHF glavnice s pp, z obrestno mero 6-mesečni Libor in fiksnega prib. v višini 2,10% odst. tč. na letni ravni in je spremenljiva, z zap. zadnjega obroka 15. 5. 2028 in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja iz kreditne pogodbe 80514280733 z dne 14. 5. 2008, s klavzulo izvršljivosti, (c) 30.000,00 EUR glavnice s pp, z obrestno mero 6-mesečni Euribor +2,30 letno in je spremenljiva, z zap. zadnjega obroka 30. 5. 2015 in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja iz pogodbe o dolgoročnem kreditu PG-389/08-0102 z dne 14. 5. 2008.