Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

SV 321/08 Ob-1666/09 , Stran 277
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 321/08 z dne 6. 3. 2008, je bil poslovni prostor št. 8K v kleti objekta »B« Center za Gradom v IV. grad. fazi, v velikosti 139,36 m2 in teraso v velikosti 87,35 m2, stavba stoječa na parc. 249/2 in 249/1, k.o. Semedela, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice Nove Kreditne banke Maribor d.d., m.š. 5860580, s sedežem v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 4, v višini 100.000,00 EUR glavnice s pp, z obr. m. 6-mesečni Euribor +2,20 letno in je spremenljiva, z zap. zadnjega obroka 30. 6. 2018.