Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

SV 234/08 Ob-1665/09 , Stran 277
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 234/08 ter opr. št. DK 05/08 z dne 21. 2. 2008, je bilo stanovanje v stanovanjski hiši z naslovom Koper, Vanganelska 15, v izmeri 48,75 m2, ki stoji na parc. 1879/13, vpisana v z.k. vl. 4168, k.o. Semedela, solast zastaviteljev Suban Zdenke ter Suban Zdenka, vsakega do 1, lastnine, pridobljene na podlagi notarskega zapisnika o izgubi originalne kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja H 15/91, notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 044/08 z dne 16. 1. 2008 ter prodajne pogodbe z dne 12. 11. 2005, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do dolžnice Suban Zdenke, v višini 19.000,00 EUR, z obr. mero sestavljeno iz 6-mesečnega Euriborja in fiksnega prib. 2,45% letno in je spremenljiva, z zap. zadnje anuitete 31. 3. 2028 in ostalimi pogoji vračila, v korist upnice Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, m.š. 5448557, s sedežem Ljubljana, Miklošičeva ul. 5.