Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

SV 109/09 Ob-1664/09 , Stran 277
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz Ljubljane, opr. št. SV-105/09 z dne 9. 2. 2009, je bila nepremičnina, stanovanje št. 6, v I. nadstropju stanovanjskega bloka v soseski BS2/1 Zupančičeva jama v Ljubljani, Neubergerjeva 9, kare III, objekt 5, v izmeri 52,50 m2 in pripadajoče parkirno mesto št. 60 v 2. kleti v izmeri 11,50 m2, k.o. Bežigrad, ki je v lasti zastavitelja Žunič Erika, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 2. 1999, sklenjene s prodajalcem Semolič Borisom, Zaplana 262, Vrhnika, zastavljena v korist kreditodajalke Raiffeisen banke d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 120.000,00 EUR s pripadki.