Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

SV 210/2009 Ob-1663/09 , Stran 277
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 210/2009 z dne 9. 2. 2009, sta poslovna prostora z ident. št. 0657-01389-14, posl. prostor št. 14, v pritličju v izmeri 65,25 m2 in z ident. št. 0657-01389-133, kletni prostor v izmeri 13,30 m2, oba na naslovu Partizanska 3-5, 2000 Maribor, na parc. št. 1198/1, k.o. Maribor Grad, na temelju pogodbe o prodaji oziroma nakupu dela nepremičnine z dne 29. 1. 2009, zastavljena v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje maksimalne denarne terjatve do najvišjega zneska 225.000,00 EUR.