Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

SV 81/09 Ob-1631/09 , Stran 277
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz Domžal, opr. št. SV 81/09 z dne 4. 2. 2009, je bila nepremičnina, in sicer enosobno stanovanje v izmeri 31,73 m2, ki se nahaja v četrtem nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Domžale, Miklošičeva ulica 13, in je označeno s številko 17/4 D2, katerega lastnica do celote je na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 9. 6. 2003, zastaviteljica Vesna Vesel Novak, zastavljeno v korist Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, MŠ 5860580, v zavarovanje kreditne denarne terjatve upnika v višini 25.000,00 EUR s pripadki.