Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

SV 91/09 Ob-1630/09 , Stran 277
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 91/09 z dne 5. 2. 2009, je nepremičnina, poslovni lokal št. 11, v izmeri 24,95 m2, ki se nahaja v objektu »C« Pristan, na naslovu Usnjarska 5, Maribor, k.o. Koroška vrata, katere lastnica do celote je Darinka Gomboc, stan. Tomšičeva ulica 10, Murska Sobota, na podlagi pravnomočnega sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. In 01/00206 z dne 8. 7. 2004, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Hausmannstaetten, reg. zadruga z omejenim jamstvom, Republika Avstrija, en. id. št. 1900501, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Deana Gomboca, stan. Tomšičeva ulica 10, Murska Sobota, v višini 134.000,00 EUR s pripadki.