Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

SV 42/09 Ob-1629/09 , Stran 277
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-42/09 z dne 4. 2. 2009, je bilo stanovanje št. 4/P, v izmeri 87,98 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Orehek 65, Prestranek, stoječi na parceli št. 2850/5, k.o. Orehek, last zastaviteljice po imenu Anica Toplak, stanujoče Orehek 65, Prestranek, zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, matična št. 5092221, za zavarovanje denarne terjatve v višini 28.000,00 EUR, z dogovorjeno obrestno mero trimesečni Euribor + 2,10% in z datumom zapadlosti terjatve 28. 2. 2019.