Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

Ob-1661/09 , Stran 274
V skladu s 412. členom ZGD-1 likvidacijski upravitelj družbe MTT Tekstil d.o.o. – v likvidaciji, objavlja poziv upnikom zaradi prijav terjatev v naslednji vsebini: Na podlagi sklepa edinega družbenika družbe MTT Tekstil, proizvodnja in trgovina d.o.o., s sedežem na naslovu: Kraljeviča Marka ulica 19, 2000 Maribor, matična št. 5778573000, Šrimpf Rajka, roj. 13. 1. 1945, stanujočega Jerebova ulica 25, Miklavž na Dravskem polju, z dne 27. 1. 2009, in sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru, Srg 2009/2505 z dne 3. 2. 2009, se začne redna likvidacija družbe zaradi ugotovitve, da ni nikakršne možnosti, da bi družba z dejavnostjo, ki jo opravlja, glede na razmere na tržišču, padca vrednosti angleškega funta proti evru za več kot 25%, pri čemer predstavlja angleško tržišče glavno izvozno tržišče za produkte družbe, skoraj 100% zvišane cene energentov v letu 2008, povečanega stroška plač zaposlenih in glede na pretekle obveznosti, poslovala s pozitivnim rezultatom. Za likvidacijskega upravitelja se z dne 27. 1. 2009 imenuje Šrimpf Rajko, roj. 13. 1. 1945, stanujoč Jerebova ulica 25, Miklavž na Dravskem polju. Z dnem vpisa začetka redne likvidacije družbe se spremeni firma družbe in glasi: MTT Tekstil, proizvodnja in trgovina d.o.o. – v likvidaciji, skrajšana firma: MTT Tekstil d.o.o. – v likvidaciji. Upniki lahko likvidacijskemu upravitelju prijavijo svoje terjatve najkasneje v roku 30 dni od javne objave sklepa, in sicer na sedež družbe.