Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

Št. 34/09 Ob-1617/09 , Stran 274
Salus, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, Ljubljana, (Salus d.d.), na podlagi 586/I člena ZGD-1 obvešča delničarje, I. da je dne 13. 2. 2009 Okrožno sodišče v Ljubljani, kot registrsko sodišče obvestil, da bo Salus d.d. kot edini družbenik gospodarske družbe Pharmakon, trgovina in storitve d.o.o, Tbilisijska ulica 87, Ljubljana, dne 17. 3. 2009 odločal o soglasju k pogodbi o pripojitvi gospodarske družbe Pharmakon d.o.o. h gospodarski družbi Salus Ljubljana, d.d., ter o soglasju k pripojitvi na podlagi navedene pogodbe. II. Istočasno z obvestilom je Salus d.d. navedenemu sodišču predložil pogodbo o pripojitvi gospodarske družbe Pharmakon d.o.o. h gospodarski družbi Salus d.d., ki sta jo dne 6. 2. 2009 sklenili poslovodstvi navedenih družb v notarskem zapisu notarke Nade Kumar, opr. št. SV-298/2009. III. Salus d.d. s tem obvestilom opozarja delničarje: – da lahko delničarji Salusa d.d., katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala Salusa d.d. v enem mesecu od dne 17. 3. 2009, ko bo Salus d.d. kot edini družbenik prevzete družbe Pharmakon d.o.o. sprejel sklep o soglasju za pripojitev Pharmakona d.o.o. Salusu d.d., zahtevajo sklic skupščine Salusa d.d., ki naj odloči o soglasju za pripojitev Pharmakona d.o.o. k Salusu d.d., – da je dolžan v roku vsaj mesec dni pred zasedanjem skupščine – odločanjem družbenika o soglasju k Pogodbi o pripojitvi gospodarske družbe Pharmakon d.o.o. h gospodarski družbi Salus Ljubljana, d.d. in pripojitvi na njeni podlagi, delničarjem omogočiti vpogled v dalje navedene listine in vsakemu delničarju, ki to zahteva, najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dati prepis – pogodbe o pripojitvi gospodarske družbe Pharmakon d.o.o. h gospodarski družbi Salus, Ljubljana, d.d. opr. št. SV-298/2009, – letnih poročil družbe Salus d.d. in Pharmakon d.o.o. za poslovna leta 2005, 2006 in 2007, vmesne bilance Salusa Ljubljana d.d. na dan 31. 12. 2008 ter letnega poročila Pharmakona d.o.o. za leto 2008 in zaključnega poročila te družbe, – skupnega poročila poslovodstev Salusa d.d. in Pharmakona d.o.o. o pripojitvi, – poročila nadzornega sveta Salusa d.d. o pregledu pripojitve. IV. To obvestilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije dne 13. 2. 2009 in na SEO-NETu istega dne.