Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

Ob-1591/09 , Stran 271
Na podlagi sklepa ustanovitelja Zavoda za pomorstvo, Zavoda za pomorsko izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje – v likvidaciji, Bernekerjeva 6, 2000 Maribor, z dne 20. 1. 2009, o prenehanju poslovanja zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen (tretja alinea 54. člena Zakona o zavodih – ZZ), objavljamo začetek redne likvidacije in poziv upnikom. Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom opr. št.: Srg 2009/2930 z dne 3. 2. 2009, pri subjektu vpisa Zavod za pomorstvo, Zavod za pomorsko izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje – v likvidaciji, Bernekerjeva 6, 2000 Maribor, pod opr. št.: Srg 2009/2930 vpisalo v sodni register tega sodišča začetek postopka redne likvidacije nad subjektom. Likvidacijski upravitelj poziva vse upnike, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju v roku 30 dni od te objave. Prijave je potrebno vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in jih poslati na naslov: Zavod za pomorstvo, Zavod za pomorsko izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje – v likvidaciji, Bernekerjeva 6, 2000 Maribor. Dolžniki se pozivajo, da takoj poravnajo dolgove do zavoda.