Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

Št. 110-3/2009-1 Ob-1660/09 , Stran 266
Na podlagi Sklepa Sveta Mestne knjižnice Ljubljana, sprejetega na 1. seji Sveta MKL, Svet Mestne knjižnice Ljubljana, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, razpisuje prosto delovno mesto direktorja (m/ž) Javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana. Kandidat(-ka) za zasedbo mesta direktorja/direktorice javnega zavoda mora izpolnjevati splošne in posebne zakonske pogoje v skladu s 17. členom Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna Knjižnica Ljubljana (Uradni list RS, št. 30/08 in 105/08), 17. členom Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) in 33. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08), in sicer: – najmanj univerzitetna izobrazba s področja družboslovja ali humanistike, – strokovno poznavanje področja dela zavoda, – sposobnost organiziranja in vodenja dela, – najmanj sedem let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih, – aktivno znanje slovenskega jezika in najmanj enega svetovnega jezika. Prijavljeni kandidati in kandidatke morajo predložiti vizijo programskega razvoja javnega zavoda. Izbrani(-a) kandidat(-ka) bo imenovan(-a) za dobo petih let. Kandidati in kandidatke naj prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v osmih dneh od objave razpisa na naslov: Svet Mestne knjižnice Ljubljana, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava za direktorja/direktorico javnega zavoda«, s pripisom: »Za razpisno komisijo, Ne odpiraj!«. Prijavljeni kandidati in kandidatke bodo o imenovanju obveščeni v zakonskem roku.