Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

Št. 0070/2009 Ob-1657/09 , Stran 265
Na podlagi 35. člena Statuta Doma starejših občanov Kočevje, št. 690/03 z dne 2. 12. 2003, Svet Doma starejših občanov Kočevje, Roška cesta 22, 1330 Kočevje, objavlja javni razpis za direktorja/ico Doma. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. zahteve Zakona o socialnem varstvu, s spremembami in dopolnitvami (prvi odstavek 56. člena); a) izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazovati s pisnimi listinami (diploma, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, dokazila o delovnih izkušnjah); 2. priložiti življenjepis; 3. priložiti vizijo; 4. kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 8 dni po objavi. Svet Doma prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Imenovanje kandidata za direktorja Doma bo Svet izvedel na podlagi proučitve priloženih dokazil. Mandat direktorja traja 5 let. Mandat bo direktorju pričel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga poda minister, pristojen za socialno varstvo, vendar pa ne pred 8. 6. 2009. Kandidati morajo podati vloge s priloženimi prilogami, v pismeni obliki, priporočeno, po pošti na naslov: Svet Doma starejših občanov Kočevje, Roška cesta 22, 1330 Kočevje, s pripisom »razpis za direktorja«. Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v roku 30 dni po objavi razpisa.