Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

Ob-1576/09 , Stran 265
Javni zavod Lekarna Brežice, Razpisna komisija Sveta zavoda, razpisuje, na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna Brežice, prosto delovno mesto direktorja (m/ž) Javnega zavoda Lekarna Brežice. Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje razpisne pogoje: – da ima univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri, – opravljen strokovni izpit, – da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti, – da je slovenski državljan/ka, – da aktivno obvlada slovenski jezik, – da predloži program dela Lekarne Brežice za naslednje mandatno obdobje. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo štirih let, s soglasjem ustanovitelja. Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti fotokopije: – fotokopijo dokazila o izobrazbi, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba. Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave razpisa na naslov: Javni zavod Lekarna Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, s pripisom na ovojnici »za razpisno komisijo«. Prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po opravljeni izbiri.