Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2863. Tehnični popravek kartografske dokumentacije Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (PUP MONM ZMP)., stran 8085.

T e h n i č n i p o p r a v e k
V kartografski dokumentaciji Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB, 53/07 – popravek, 65/07 – obvezna razlaga, 64/08 – sprememba) se na listu DKN Novo mesto št. 28 ureditveno območje 16-V1-2 popravi tako, da se na območju zemljišč s parc. št. 766/2, 755/6, 755/5-del, 756/1-del, 755/4-del, 747/3-del, 2817-del, vse k.o. Črešnjice, spremeni v 16-V2-1.
Št. 3500-18/2009
Novo mesto, dne 16. julija 2009
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost