Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

377. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Mokronog, stran 1145.

T e h n i č n i p o p r a v e k
1. V veljavnem Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Mokronog (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/90, Uradni list RS, št. 13/04, 115/04, 48/05, 108/06 in 13/08) se zemljišči parc. št. 705/9 in 705/3 k.o. 1412-Mokronog, v celotni površini razvrstita v območje »F« (sejmišče).
2. Popravek se vnese tudi v kartografski del Odloka (M 1:2000, oktober 2004).
Mokronog, dne 11. februarja 2009
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.