Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

375. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-UPB2p), stran 1145.

V Uradnem prečiščenem besedilu Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-UPB2), ki ga je Državni zbor potrdil na seji dne 27. junija 2008 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/08 z dne 14. julija 2008, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato je Državni zbor ob smiselni uporabi 153. člena Poslovnika državnega zbora na seji dne 9. februarja 2009 potrdil naslednji
P O P R A V E K
Uradnega prečiščenega besedila Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-UPB2p)
V Uradnem prečiščenem besedilu Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-UPB2) se prvi in drugi odstavek 2. člena pravilno glasita:
»Pravico do osebne izkaznice ima državljan Republike Slovenije.
Državljan s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki dopolni 18 let starosti in nima veljavne javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, mora imeti osebno izkaznico.«.
Št. 213-06/93-1/26
Ljubljana, dne 9. februarja 2009
EPA 2225-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik