Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

22. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Glavnim združenjem avstrijskih nosilcev socialnega zavarovanja o povračilu stroškov s pavšalnimi zneski, stran 929.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO in 76/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
IN GLAVNIM ZDRUŽENJEM AVSTRIJSKIH NOSILCEV SOCIALNEGA ZAVAROVANJA O POVRAČILU STROŠKOV S PAVŠALNIMI ZNESKI
1. člen
Ratificira se Dogovor med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Glavnim združenjem avstrijskih nosilcev socialnega zavarovanja o povračilu stroškov s pavšalnimi zneski, podpisan na Dunaju 17. novembra 2008.
2. člen
Dogovor se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku ter prevodu glasi:
HAUPTVERBAND DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER (Glavno združenje avstrijskih nosilcev socialnega zavarovanja)
ZI. 24-ZSI-32.37:32.240/08 Lo Dunaj, dne 17. novembra 2008
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Miklošičeva 24
1507 Ljubljana
SLOVENIJA
Zadeva: Sporazum o socialni varnosti med Avstrijo in Slovenijo; dodatni dogovor k Dogovoru o povračilu stroškov s pavšalnimi zneski
Sklic: Vaše e-poštno sporočilo z dne 30. oktobra 2008; naš dopis z dne 29. avgusta 2008, Zl. 24-ZSi-32.37:32.240/08 Lo
Spoštovani!
Pri spremembi Dogovora o povračilu stroškov s pavšalnimi zneski, sklenjenega 25. novembra 1999, sta Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (Glavno združenje avstrijskih nosilcev socialnega zavarovanja) in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije dosegla naslednji dogovor:
a) da se v skladu z delom II, točko 1, odstavkom a) tega dogovora za časovno obdobje od 1. januarja 2004 do vključno 30. aprila 2004 za vsakega zavarovanca po slovenskih pravnih predpisih, čigar upravičeni družinski člani ne stanujejo skupaj z zavarovancem v Avstriji, v mesecih uveljavljanja pravice plača samo en pavšalni znesek;
b) da se v skladu z delom II, točko 1 tega dogovora v drugem delu stavka po odstavku c) beseda »samo« nadomesti z besedami »za vsakega opravičenca«;
c) da se v skladu z delom II, točko 2 tega dogovora določijo naslednji mesečni zneski za časovno obdobje od 1. januarja 2002 do vključno 30. aprila 2004
i) za družinske člane zavarovanca
za časovno obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2002 znesek 134,37 EUR
za časovno obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2003 znesek 127,34 EUR
za časovno obdobje od 1. 1. do 30. 4. 2004 znesek 130,71 EUR
ii) za prejemnike pokojnine ali vlagatelje pokojninskih zahtevkov
za časovno obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2002 znesek 291,11 EUR
za časovno obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2003 znesek 302,-- EUR
za časovno obdobje od 1. 1. do 30. 4. 2004 znesek 311,41 EUR.
Glavno združenje avstrijskih nosilcev socialnega zavarovanja prosi, da v znak strinjanja ustrezno podpišete oba izvoda in nato vrnete en izvod.
Lep pozdrav,
Zavod za zdravstveno
 
Glavno združenje avstrijskih
zavarovanje Slovenije
nosilcev socialnega zavarovanja
 
Samo Fakin l.r.
 
Beate Hartinger l.r.
 
Erich Laminger l.r.
HAUPTVERBAND DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER
ZI. 24-ZSI-32.37:32.240/08 Lo Wien, 17. November 2008
Zavod za Zdravstveno
Zavarovanje Slovenije
Miklosiceva 24
1507 Ljubljana
SLOWENIEN
Betr.: Österreichisch-slowenisches Abkommen über soziale Sicherheit; Zusatzvereinbarung zur Vereinbarung über die Kostenerstattung mit Pauschalzahlungen
Bezug: Ihr e-mail vom 30. Oktober 2008; unser Schreiben vom 29. August 2008, ZI. 24-ZSI-32.37:32.240/08 Lo
Sehr geehrte Damen und Herren!
Pri spremembi Dogovora o povračilu stroškov s pavšalnimi zneski sklenjenega 25. novembra 1999 sta Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije dosegla naslednji dogovor:
a) da se v skladu z delom II, točko 1, odstavkom a) tega dogovora za časovno obdobje od 1. januarja 2004 do vključno 30. aprila 2004 za vsakega zavarovanca po slovenskih pravnih predpisih, čigar upravičeni družinski člani ne stanujejo skupaj z zavarovancem v Avstriji, v mesecih uveljavljanja pravice plača samo en pavšalni znesek;
b) da se v skladu z delom II, točko 1 tega dogovora v drugem delu stavka po odstavku c) beseda »samo« nadomesti z besedami »za vsakega opravičenca«;
c) da se v skladu z delom II, točko 2 tega dogovora določijo naslednji mesečni zneski za časovno obdobje od 1. januarja 2002 do vključno 30. aprila 2004
i) za družinske člane zavarovanca
za časovno obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2002 znesek 134,37 EUR
za časovno obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2003 znesek 127,34 EUR
za časovno obdobje od 1. 1. do 30. 4. 2004 znesek 130,71 EUR
ii) za prejemnike pokojnine ali vlagatelje pokojninskih zahtevkov
za časovno obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2002 znesek 291,11 EUR
za časovno obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2003 znesek 302, -- EUR
za časovno obdobje od 1. 1. do 30. 4. 2004 znesek 311,41 EUR.
In Abänderung der am 25. November 1999 geschlossenen Vereinbarung über die Erstattung von Kosten durch Pauschalzahlungen wurde zwischen dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger und der Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Einvernehmen darüber erzielt, dass
a) gemäß Abschnitt II Ziffer 1 Buchstabe a) dieser Vereinbarung für den Zeitraum vom 1. Jänner 2004 bis einschließlich 30. April 2004 für jeden nach den slowenischen Rechtsvorschriften Versicherten, dessen anspruchsberechtigte Familienangehörige nicht gemeinsam mit dem Versicherten in Österreich wohnen, pro Monat des Anspruches nur ein Pauschalbetrag zu leisten ist;
b) gemäß Abschnitt II Ziffer 1 dieser Vereinbarung im Halbsatz nach Buchstabe c) das Wort „nur« durch die Worte „für jeden Anspruchsberechtigten“ ersetzt wird und
c) gemäß Abschnitt II Ziffer 2 dieser Vereinbarung die monatlichen Pauschalbeträge für den Zeitraum vom 1. Jänner 2002 bis einschließlich 30. April 2004
i) für Familienangehörige eines Versicherten
für den Zeitraum vom 01.01. – 31. 12. 2002 mit € 134,37
für den Zeitraum vom 01.01. – 31. 12. 2003 mit € 127,34
für den Zeitraum vom 01.01. – 30. 4. 2004 mit € 130,71,
ii) für Pensionsbezieher oder Pensionswerber
für den Zeitraum vom 01.01. – 31. 12. 2002 mit € 291,11
für den Zeitraum vom 01.01. – 31. 12. 2003 mit € 302,--
für den Zeitraum vom 01.01. – 30. 4. 2004 mit € 311,41
festgelegt werden.
Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger ersucht, zum Zeichen ihres Einverständnisses die jeweiligen Exemplare satzungsgemäß zu fertigen und anschließend eine Ausfertigung zu retournieren.
Mit freundlichen Grüßen
Zavod za zdravstveno
Hauptverband der österreichischen
zavarovanje Slovenije
Sozialversicherungsträger
 
Samo Fakin e.h.
 
Beate Hartinger e.h.
 
Erich Laminger e.h.
3. člen
Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za zdravje.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-12/2009
Ljubljana, dne 19. marca 2009
EVA 2009-1811-0092
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost