Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4983. Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest, stran 14930.

Na podlagi 15. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 69/08), 34. in 36. člena Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., 6. člena Poslovnika uprave Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., in v zvezi z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke (Uradni list RS, št. 132/06), je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., dne 17. novembra 2009 sprejela
C E N I K
cestnine za uporabo cestninskih cest
I.
Cenik cestnine določa cestnino za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg.
Cestnina je določena za posamezne odseke cestninskih cest ter za posamezen cestninski razred. Višina cestnine se razlikuje glede na obdobje dneva, v času katerega je prevoz opravljen, ali glede na emisijski razred EURO, v katerega je razvrščeno vozilo, kot je to določeno z Uredbo o določitvi faktorjev prilagoditve višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 102/09).
V ceniku cestnine je prvi cestninski razred skrajšano označen z R3 in drugi cestninski razred z R4. Vozila, ki so razvrščena v emisijski razred EURO III, so označena z E3, vozila, ki so razvrščena v emisijski razred EURO IV ali višji, pa z E4.
Cestnina vključuje 20-odstotni davek na dodano vrednost.
II.
Višina cestnine znaša za posamezen odsek cestninske ceste in za posamezen cestninski razred:
                   +--------------------------+
                   |  Cestninski razred(*) |
                   +------------+-------------+
                   |   R3   |   R4   |
+------------------+-----------------+------------+-------------+
| Cestninska cesta | Vstopno-izstopna|             |
|         |  cestninska  |   Cestnina v eurih  |
|         |   postaja   |             |
+------------------+-----------------+------------+-------------+
|A1 Šentilj–    |     Pesnica|    3,40|     4,90|
|Maribor      |         |      |       |
+------------------+-----------------+------------+-------------+
|A1 Ptujska cesta |     Tepanje|    11,60|    16,80|
|(Maribor vzhod)– |    Slovenske|    5,40|     7,80|
|Arja vas     |     Konjice|      |       |
+------------------+-----------------+------------+-------------+
|A1 Arja vas–   |     Vransko|    5,40|     7,90|
|Trojane      |         |      |       |
+------------------+-----------------+------------+-------------+
| A1 Trojane–   |     Kompolje|    7,10|    10,30|
| Ljubljana    |     Lukovica|    3,70|     5,30|
|         |      Krtina|    3,00|     4,30|
|         |    Blagovica|    1,70|     2,50|
+------------------+-----------------+------------+-------------+
|A1 Ljubljana–   |Vstopna     |      |       |
|Srmin       |cestninska    |      |       |
|         |postaja:     |      |       |
|         |       Log|      |       |
|         +-----------------+------------+-------------+
|         |     Izstopna|      |       |
|         |    cestninska|      |       |
|         |     postaja:|      |       |
|         |     Vrhnika|    3,70|     5,40|
|         |     Logatec|    5,30|     7,80|
|         |       Unec|    7,40|    10,70|
|         |     Postojna|    9,70|    14,00|
|         |     Razdrto|     / |     / |
|         |      Nanos|    15,70|    22,70|
|         |     Senožeče|    13,00|    18,80|
|         |      Divača|    14,40|    20,90|
|         |      Kozina|    15,80|    22,90|
|         |      Videž|    19,60|    28,30|
+------------------+-----------------+------------+-------------+
|         |Vstopno-izstopna |      |       |
|         |cestninska    |      |       |
|         |postaja:     |      |       |
|         |      Kozina|    3,70|     5,40|
+------------------+-----------------+------------+-------------+
|A1/A3 Ljubljana– |Vstopna     |      |       |
|Fernetiči     |cestninska    |      |       |
|         |postaja:     |      |       |
|         |       Log|      |       |
+------------------+-----------------+------------+-------------+
|         |     Izstopna|      |       |
|         |    cestninska|      |       |
|         |     postaja:|      |       |
|         |       Dane|    16,20|    23,60|
+------------------+-----------------+      |       |
|A1/A3 Srmin–   |     Vstopna|      |       |
|Fernetiči     |    cestninska|      |       |
|         |     postaja:|      |       |
|         |      Videž|      |       |
|         +-----------------+      |       +
|         |     Izstopna|      |       |
|         |    cestninska|      |       |
|         |     postaja:|      |       |
|         |       Dane|    8,20|    11,80|
+------------------+-----------------+------------+-------------+
|H4 Ajdovščina –  |      Bazara|    4,50|     6,60|
|Vrtojba      |         |      |       |
+------------------+-----------------+      |       |
|A2 Podtabor–   |      Torovo|    7,90|    11,40|
|Ljubljana     |         |      |       |
|(Koseze)     |         |      |       |
+------------------+-----------------+------------+-------------+
|A2 Ljubljana–   |       Dob|    8,20|    11,80|
|Pluska      |         |      |       |
+------------------+-----------------+------------+-------------+
|A2 Novo mesto V  |      Drnovo|    9,20|    13,30|
|(Lešnica)–Obrežje |         |      |       |
|  Novo mesto V |      Krško|    4,80|     7,00|
|(Lešnica)–Krško  |         |      |       |
|  Odsek Krško– |      Krško|    3,90|     5,60|
|Obrežje      |         |      |       |
+------------------+-----------------+------------+-------------+
|A5 Maribor    |         |      |       |
|(Dragučova)–   |         |      |       |
|Lenart–Sv. Jurij |         |      |       |
|ob Ščavnici–Vučja |    Dragotinci|    15,80|    22,90|
|vas–Murska    |         |      |       |
|Sobota–Lendava  |         |      |       |
|(Pince)      |         |      |       |
+------------------+-----------------+------------+-------------+
|A4 Maribor–    |     Prepolje|    6,20|     9,00|
|Slivnica–Ptuj   |         |      |       |
|(Draženci)    |         |      |       |
+------------------+-----------------+------------+-------------+
(*)Posamezen cestninski razred vključuje naslednja vozila:
– prvi cestninski razred (R3): motorna vozila z dvema ali
tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg,
in skupine vozil z dvema ali tremi osmi, katerih največja
dovoljena masa vlečnega vozila presega 3500 kg;
– drugi cestninski razred (R4): motorna vozila z več kakor
tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg,
in skupine vozil z več kakor tremi osmi, katerih največja
dovoljena masa vlečnega vozila presega 3500 kg.
III.
Višina cestnine v zaprtem cestninskem sistemu cestninske ceste Ljubljana–(Fernetiči)–Srmin, ki vključuje davek na dodano vrednost, znaša za posamezen odsek te ceste ter za posamezen cestninski razred:
+--------------------------------+-----------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 1  |   Cestninski razred   |
|                +-------------+---------------+
|Log               |R3      |R4       |
|                +-------------+---------------+
|   Izstopna cestninska postaja|   Cestnina v eurih    |
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Vrhnika|     3,70|      5,40|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Logatec|     5,30|      7,80|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Unec|     7,40|     10,70|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|            Postojna|     9,70|     14,00|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Razdrto|      /|       /|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Nanos|    15,70|     22,70|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|            Senožeče|    13,00|     18,80|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Dane|    16,20|     23,60|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Divača|    14,40|     20,90|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Kozina|    15,80|     22,90|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Videž|    19,60|     28,30|
+--------------------------------+-------------+---------------+
+--------------------------------+-----------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 2  |   Cestninski razred   |
|                +-------------+---------------+
|Vrhnika             |      R3|       R4|
|                +-------------+---------------+
|   Izstopna cestninska postaja|   Cestnina v eurih    |
+--------------------------------+-------------+---------------+
|               Log|     3,70|      5,40|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Logatec|     1,60|      2,40|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Unec|     3,70|      5,40|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|            Postojna|     6,00|      8,60|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Razdrto|      /|       /|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Nanos|    12,00|     17,40|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|            Senožeče|     9,30|     13,40|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Dane|    12,50|     18,20|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Divača|    10,70|     15,50|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Kozina|    12,10|     17,50|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Videž|    15,80|     23,00|
+--------------------------------+-------------+---------------+
+--------------------------------+-----------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 3  |   Cestninski razred   |
|                +-------------+---------------+
|Logatec             |   R3   |   R4    |
|                +-------------+---------------+
|   Izstopna cestninska postaja|   Cestnina v eurih    |
+--------------------------------+-------------+---------------+
|               Log|     5,30|      7,80|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Vrhnika|     1,60|      2,40|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Unec|     2,10|      3,00|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|            Postojna|     4,30|      6,30|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Razdrto|      /|       /|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Nanos|    10,30|     15,00|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|            Senožeče|     7,60|     11,00|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Dane|    10,90|     15,80|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Divača|     9,10|     13,10|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Kozina|    10,50|     15,20|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Videž|    14,20|     20,60|
+--------------------------------+-------------+---------------+
+--------------------------------+-----------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 4  |   Cestninski razred   |
|                +-------------+---------------+
|Unec              |   R3   |   R4    |
|                +-------------+---------------+
|   Izstopna cestninska postaja|   Cestnina v eurih    |
+--------------------------------+-------------+---------------+
|               Log|     7,40|     10,70|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Vrhnika|     3,70|      5,40|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Logatec|     2,10|      3,00|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|            Postojna|     2,30|      3,30|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Razdrto|      /|       /|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Nanos|     8,30|     12,00|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|            Senožeče|     5,50|      8,00|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Dane|     8,80|     12,80|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Divača|     7,00|     10,10|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Kozina|     8,40|     12,20|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Videž|    12,10|     17,60|
+--------------------------------+-------------+---------------+
+--------------------------------+-----------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 5  |   Cestninski razred   |
|                +-------------+---------------+
|Postojna            |   R3   |   R4    |
|                +-------------+---------------+
|   Izstopna cestninska postaja|   Cestnina v eurih    |
+--------------------------------+-------------+---------------+
|               Log|     9,70|     14,00|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Vrhnika|     6,00|      8,60|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Logatec|     4,30|      6,30|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Unec|     2,30|      3,30|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Razdrto|      /|       /|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Nanos|     6,00|      8,70|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|            Senožeče|     3,30|      4,80|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Dane|     6,60|      9,50|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Divača|     4,70|      6,90|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Kozina|     6,10|      8,90|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Videž|     9,90|     14,30|
+--------------------------------+-------------+---------------+
+--------------------------------+-----------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 6  |   Cestninski razred   |
|                +-------------+---------------+
|Razdrto             |   R3   |   R4    |
|                +-------------+---------------+
|   Izstopna cestninska postaja|   Cestnina v eurih    |
+--------------------------------+-------------+---------------+
|               Log|    11,90|     17,20|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Vrhnika|     8,20|     11,80|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Logatec|     6,50|      9,40|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Unec|     4,50|      6,50|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|            Postojna|     2,20|      3,20|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Nanos|     3,80|      5,50|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|            Senožeče|     1,10|      1,60|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Dane|     4,40|      6,30|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Divača|     2,50|      3,70|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Kozina|     3,90|      5,70|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Videž|     7,70|     11,10|
+--------------------------------+-------------+---------------+
+--------------------------------+-----------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 7  |   Cestninski razred   |
|                +-------------+---------------+
|Nanos              |   R3   |   R4    |
|                +-------------+---------------+
|   Izstopna cestninska postaja|   Cestnina v eurih    |
+--------------------------------+-------------+---------------+
|               Log|    15,70|     22,70|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Vrhnika|    12,00|     17,40|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Logatec|    10,30|     15,00|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Unec|     8,30|     12,00|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|            Postojna|     6,00|      8,70|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Razdrto|      /|       /|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|            Senožeče|     4,80|      7,00|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Dane|     8,10|     11,70|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Divača|     6,30|      9,10|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Kozina|     7,70|     11,10|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Videž|    11,40|     16,50|
+--------------------------------+-------------+---------------+
+--------------------------------+-----------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 8  |   Cestninski razred   |
|                +-------------+---------------+
|Senožeče            |   R3   |   R4    |
|                +-------------+---------------+
|   Izstopna cestninska postaja|   Cestnina v eurih    |
+--------------------------------+-------------+---------------+
|               Log|    13,00|     18,80|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Vrhnika|     9,30|     13,40|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Logatec|     7,60|     11,00|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Unec|     5,50|      8,00|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|            Postojna|     3,30|      4,80|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Razdrto|      /|       /|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Nanos|     4,80|      7,00|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Dane|     3,30|      4,80|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Divača|     1,40|      2,10|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Kozina|     2,90|      4,10|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Videž|     6,60|      9,60|
+--------------------------------+-------------+---------------+
+--------------------------------+-----------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 9  |   Cestninski razred   |
|                +-------------+---------------+
|Dane              |   R3   |   R4    |
|                +-------------+---------------+
|   Izstopna cestninska postaja|   Cestnina v eurih    |
+--------------------------------+-------------+---------------+
|               Log|    16,20|     23,60|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Vrhnika|    12,50|     18,20|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Logatec|    10,90|     15,80|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Unec|     8,80|     12,80|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|            Postojna|     6,60|      9,50|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Razdrto|      /|       /|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Nanos|     8,10|     11,70|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|            Senožeče|     3,30|      4,80|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Divača|     3,00|      4,30|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Kozina|     4,40|      6,40|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Videž|     8,20|     11,80|
+--------------------------------+-------------+---------------+
+--------------------------------+-----------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 10  |   Cestninski razred   |
|                +-------------+---------------+
|Divača             |   R3   |   R4    |
|                +-------------+---------------+
|   Izstopna cestninska postaja|   Cestnina v eurih    |
+--------------------------------+-------------+---------------+
|               Log|    14,40|     20,90|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Vrhnika|    10,70|     15,50|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Logatec|     9,10|     13,10|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Unec|     7,00|     10,10|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|            Postojna|     4,70|      6,90|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Razdrto|      /|       /|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Nanos|     6,30|      9,10|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|            Senožeče|     1,40|      2,10|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Dane|     3,00|      4,30|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Kozina|     1,40|      2,00|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Videž|     5,10|      7,50|
+--------------------------------+-------------+---------------+
+--------------------------------+-----------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 11  |   Cestninski razred   |
|                +-------------+---------------+
|Kozina             |   R3   |   R4    |
|                +-------------+---------------+
|   Izstopna cestninska postaja|   Cestnina v eurih    |
+--------------------------------+-------------+---------------+
|               Log|    15,80|     22,90|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Vrhnika|    12,10|     17,50|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Logatec|    10,50|     15,20|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Unec|     8,40|     12,20|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|            Postojna|     6,10|      8,90|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Razdrto|      /|       /|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Nanos|     7,70|     11,10|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|            Senožeče|     2,90|      4,10|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Dane|     4,40|      6,40|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Divača|     1,40|      2,00|
+--------------------------------+-------------+---------------+
+--------------------------------+-----------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 12  |   Cestninski razred   |
|                +-------------+---------------+
|Videž              |   R3   |   R4    |
|                +-------------+---------------+
|   Izstopna cestninska postaja|   Cestnina v eurih    |
+--------------------------------+-------------+---------------+
|               Log|    19,60|     28,30|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Vrhnika|    15,80|     23,00|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Logatec|    14,20|     20,60|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Unec|    12,10|     17,60|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|            Postojna|     9,90|     14,30|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Razdrto|      /|       /|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Nanos|    11,40|     16,50|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|            Senožeče|     6,60|      9,60|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|              Dane|     8,20|     11,80|
+--------------------------------+-------------+---------------+
|             Divača|     5,10|      7,50|
+--------------------------------+-------------+---------------+
IV.
Ne glede na določbe II. in III. točke tega cenika cestnine znaša cestnina v nočnem času*, ki se v obdobju dneva šteje kot čas od 0.00 ure do 6.00 ure zjutraj in od 22.00 do 0.00 ure zvečer, za posamezen odsek cestninske ceste in za posamezen cestninski razred:
                   +--------------------------+
                   |  Cestninski razred*  |
                   +------------+-------------+
                   |   R3   |   R4   |
+------------------+-----------------+------------+-------------+
| Cestninska cesta | Vstopno-izstopna|             |
|         |  cestninska  |   Cestnina v eurih  |
|         |   postaja   |             |
+------------------+-----------------+------------+-------------+
|A1 Šentilj–    |     Pesnica|    3,00|     4,40|
|Maribor      |         |      |       |
+------------------+-----------------+------------+-------------+
|A1 Ptujska cesta |     Tepanje|    10,40|    15,10|
|(Maribor vzhod)– |    Slovenske|    4,80|     7,00|
|Arja vas     |     Konjice|      |       |
+------------------+-----------------+      |       +
|A1 Arja vas–   |     Vransko|    4,90|     7,10|
|Trojane      |         |      |       |
+------------------+-----------------+------------+-------------+
| A1 Trojane–   |     Kompolje|    6,40|     9,30|
| Ljubljana    |     Lukovica|    3,30|     4,80|
|         |      Krtina|    2,70|     3,90|
|         |    Blagovica|    1,60|     2,20|
+------------------+-----------------+------------+-------------+
|A1 Ljubljana–   |Vstopna     |      |       |
|Srmin       |cestninska    |      |       |
|         |postaja:     |      |       |
|         |       Log|      |       |
|         +-----------------+------------+-------------+
|         |     Izstopna|      |       |
|         |    cestninska|      |       |
|         |     postaja:|      |       |
|         |     Vrhnika|    3,30|     4,80|
|         |     Logatec|    4,80|     7,00|
|         |       Unec|    6,70|     9,70|
|         |     Postojna|    8,70|    12,60|
|         |     Razdrto|     / |     / |
|         |      Nanos|    14,10|    20,50|
|         |     Senožeče|    11,70|    16,90|
|         |      Divača|    13,00|    18,80|
|         |      Kozina|    14,20|    20,60|
|         |      Videž|    17,60|    25,50|
+------------------+-----------------+------------+-------------+
|         |Vstopno-izstopna |      |       |
|         |cestninska    |      |       |
|         |postaja:     |      |       |
|         |      Kozina|    3,40|     4,90|
+------------------+-----------------+------------+-------------+
|A1/A3 Ljubljana– |Vstopna     |      |       |
|Fernetiči     |cestninska    |      |       |
|         |postaja:     |      |       |
|         |       Log|      |       |
+------------------+-----------------+------------+-------------+
|         |     Izstopna|      |       |
|         |    cestninska|      |       |
|         |     postaja:|      |       |
|         |       Dane|    14,60|    21,20|
+------------------+-----------------+      |       |
|A1/A3 Srmin–   |     Vstopna|      |       |
|Fernetiči     |    cestninska|      |       |
|         |     postaja:|      |       |
|         |      Videž|      |       |
|         +-----------------+------------+-------------+
|         |     Izstopna|      |       |
|         |    cestninska|      |       |
|         |     postaja:|      |       |
|         |       Dane|    7,30|    10,60|
+------------------+-----------------+------------+-------------+
|H4 Ajdovščina –  |      Bazara|    4,10|     5,90|
|Vrtojba      |         |      |       |
+------------------+-----------------+------------+-------------|
|A2 Podtabor–   |      Torovo|    7,10|    10,30|
|Ljubljana     |         |      |       |
|(Koseze)     |         |      |       |
+------------------+-----------------+------------+-------------+
|A2 Ljubljana–   |       Dob|    7,30|    10,60|
|Pluska      |         |      |       |
+------------------+-----------------+------------+-------------+
|A2 Novo mesto V  |      Drnovo|    8,30|    12,00|
|(Lešnica)–Obrežje |         |      |       |
|  Novo mesto V |      Krško|    4,30|     6,30|
|(Lešnica)–Krško  |         |      |       |
|  Odsek Krško– |      Krško|    3,50|     5,10|
|Obrežje      |         |      |       |
+------------------+-----------------+------------+-------------+
|A5 Maribor    |         |      |       |
|(Dragučova)–   |         |      |       |
|Lenart–Sv. Jurij |         |      |       |
|ob Ščavnici–Vučja |    Dragotinci|    14,20|    20,60|
|vas–Murska    |         |      |       |
|Sobota–Lendava  |         |      |       |
|(Pince)      |         |      |       |
+------------------+-----------------+------------+-------------+
|A4 Maribor–    |     Prepolje|    5,60|     8,10|
|Slivnica–Ptuj   |         |      |       |
|(Draženci)    |         |      |       |
+------------------+-----------------+------------+-------------+
*V zaprtem cestninskem sistemu je nočni čas določen na podlagi
časa prehoda izstopne cestninske postaje.
V.
Višina cestnine v nočnem času, kakor je določen v prejšnji točki tega cenika, znaša za posamezen odsek v zaprtem cestninskem sistemu cestninske ceste Ljubljana–(Fernetiči)–Srmin in za posamezen cestninski razred:
+------------------------------+-------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 1 |   Cestninski razred    |
|               +---------------+---------------+
|Log              |       R3|       R4|
|               +---------------+---------------+
|  Izstopna cestninska postaja|    Cestnina v eurih    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Vrhnika|      3,30|      4,80|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Logatec|      4,80|      7,00|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Unec|      6,70|      9,70|
+------------------------------+---------------+---------------+
|           Postojna|      8,70|     12,60|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Razdrto|       /|       /|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Nanos|     14,10|     20,50|
+------------------------------+---------------+---------------+
|           Senožeče|     11,70|     16,90|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Dane|     14,60|     21,20|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Divača|     13,00|     18,80|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Kozina|     14,20|     20,60|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Videž|     17,60|     25,50|
+------------------------------+---------------+---------------+
+------------------------------+-------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 2 |   Cestninski razred    |
|               +---------------+---------------+
|Vrhnika            |       R3|       R4|
|               +---------------+---------------+
|  Izstopna cestninska postaja|    Cestnina v eurih    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|              Log|      3,30|      4,80|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Logatec|      1,50|      2,10|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Unec|      3,30|      4,80|
+------------------------------+---------------+---------------+
|           Postojna|      5,40|      7,80|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Razdrto|       /|       /|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Nanos|     10,80|     15,60|
+------------------------------+---------------+---------------+
|           Senožeče|      8,30|     12,10|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Dane|     11,30|     16,40|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Divača|      9,60|     14,00|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Kozina|     10,90|     15,80|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Videž|     14,30|     20,70|
+------------------------------+---------------+---------------+
+------------------------------+-------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 3 |   Cestninski razred    |
|               +---------------+---------------+
|Logatec            |       R3|       R4|
|               +---------------+---------------+
|  Izstopna cestninska postaja|    Cestnina v eurih    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|              Log|      4,80|      7,00|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Vrhnika|      1,50|      2,10|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Unec|      1,90|      2,70|
+------------------------------+---------------+---------------+
|           Postojna|      3,90|      5,60|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Razdrto|       /|       /|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Nanos|      9,30|     13,50|
+------------------------------+---------------+---------------+
|           Senožeče|      6,80|      9,90|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Dane|      9,80|     14,20|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Divača|      8,10|     11,80|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Kozina|      9,40|     13,60|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Videž|     12,80|     18,50|
+------------------------------+---------------+---------------+
+------------------------------+-------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 4 |   Cestninski razred    |
|               +---------------+---------------+
|Unec             |       R3|       R4|
|               +---------------+---------------+
|  Izstopna cestninska postaja|    Cestnina v eurih    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|              Log|      6,70|      9,70|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Vrhnika|      3,30|      4,80|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Logatec|      1,90|      2,70|
+------------------------------+---------------+---------------+
|           Postojna|      2,00|      2,90|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Razdrto|       /|       /|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Nanos|      7,50|     10,80|
+------------------------------+---------------+---------------+
|           Senožeče|      5,00|      7,20|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Dane|      8,00|     11,50|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Divača|      6,30|      9,10|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Kozina|      7,60|     11,00|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Videž|     10,90|     15,80|
+------------------------------+---------------+---------------+
+------------------------------+-------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 5 |    Cestninski razred    |
|               +---------------+---------------+
|Postojna           |       R3|       R4|
|               +---------------+---------------+
|  Izstopna cestninska postaja|    Cestnina v eurih    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|              Log|      8,70|     12,60|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Vrhnika|      5,40|      7,80|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Logatec|      3,90|      5,60|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Unec|      2,00|      2,90|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Razdrto|       /|       /|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Nanos|      5,40|      7,90|
+------------------------------+---------------+---------------+
|           Senožeče|      3,00|      4,30|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Dane|      5,90|      8,60|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Divača|      4,30|      6,20|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Kozina|      5,50|      8,00|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Videž|      8,90|     12,90|
+------------------------------+---------------+---------------+
+------------------------------+-------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 6 |   Cestninski razred    |
|               +---------------+---------------+
|Razdrto            |       R3|       R4|
|               +---------------+---------------+
|  Izstopna cestninska postaja|    Cestnina v eurih    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|              Log|     10,70|     15,50|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Vrhnika|      7,30|     10,60|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Logatec|      5,90|      8,50|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Unec|      4,00|      5,80|
+------------------------------+---------------+---------------+
|           Postojna|      2,00|      2,90|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Nanos|      3,40|      5,00|
+------------------------------+---------------+---------------+
|           Senožeče|      1,00|      1,40|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Dane|      3,90|      5,70|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Divača|      2,30|      3,30|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Kozina|      3,50|      5,10|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Videž|      6,90|     10,00|
+------------------------------+---------------+---------------+
+------------------------------+-------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 7 |   Cestninski razred    |
|               +---------------+---------------+
|Nanos             |       R3|       R4|
|               +---------------+---------------+
|  Izstopna cestninska postaja|    Cestnina v eurih    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|              Log|     14,10|     20,50|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Vrhnika|     10,80|     15,60|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Logatec|      9,30|     13,50|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Unec|      7,50|     10,80|
+------------------------------+---------------+---------------+
|           Postojna|      5,40|      7,90|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Razdrto|       /|       /|
+------------------------------+---------------+---------------+
|           Senožeče|      4,30|      6,30|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Dane|      7,30|     10,60|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Divača|      5,60|      8,20|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Kozina|      6,90|     10,00|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Videž|     10,30|     14,90|
+------------------------------+---------------+---------------+
+------------------------------+-------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 8 |   Cestninski razred    |
|               +---------------+---------------+
|Senožeče           |       R3|       R4|
|               +---------------+---------------+
|  Izstopna cestninska postaja|    Cestnina v eurih    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|              Log|     11,70|     16,90|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Vrhnika|      8,30|     12,10|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Logatec|      6,80|      9,90|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Unec|      5,00|      7,20|
+------------------------------+---------------+---------------+
|           Postojna|      3,00|      4,30|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Razdrto|       /|       /|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Nanos|      4,30|      6,30|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Dane|      3,00|      4,30|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Divača|      1,30|      1,90|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Kozina|      2,60|      3,70|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Videž|      5,90|      8,60|
+------------------------------+---------------+---------------+
+------------------------------+-------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 9 |   Cestninski razred    |
|               +---------------+---------------+
|Dane             |       R3|       R4|
|               +---------------+---------------+
|  Izstopna cestninska postaja|    Cestnina v eurih    |
+------------------------------+---------------+---------------+
|              Log|     14,60|     21,20|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Vrhnika|     11,30|     16,40|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Logatec|      9,80|     14,20|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Unec|      8,00|     11,50|
+------------------------------+---------------+---------------+
|           Postojna|      5,90|      8,60|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Razdrto|       /|       /|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Nanos|      7,30|     10,60|
+------------------------------+---------------+---------------+
|           Senožeče|      3,00|      4,30|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Divača|      2,70|      3,90|
+------------------------------+---------------+---------------+
|            Kozina|      4,00|      5,80|
+------------------------------+---------------+---------------+
|             Videž|      7,30|     10,60|
+------------------------------+---------------+---------------+
+------------------------------+-------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 10 |    Cestninski razred    |
|               +----------------+--------------+
|Divača            |       R3|      R4|
|               +----------------+--------------+
|  Izstopna cestninska postaja|    Cestnina v eurih    |
+------------------------------+----------------+--------------+
|              Log|      13,00|     18,80|
+------------------------------+----------------+--------------+
|            Vrhnika|      9,60|     14,00|
+------------------------------+----------------+--------------+
|            Logatec|      8,10|     11,80|
+------------------------------+----------------+--------------+
|             Unec|      6,30|     9,10|
+------------------------------+----------------+--------------+
|           Postojna|      4,30|     6,20|
+------------------------------+----------------+--------------+
|            Razdrto|        /|       /|
+------------------------------+----------------+--------------+
|             Nanos|      5,60|     8,20|
+------------------------------+----------------+--------------+
|           Senožeče|      1,30|     1,90|
+------------------------------+----------------+--------------+
|             Dane|      2,70|     3,90|
+------------------------------+----------------+--------------+
|            Kozina|      1,30|     1,80|
+------------------------------+----------------+--------------+
|             Videž|      4,60|     6,70|
+------------------------------+----------------+--------------+
+------------------------------+-------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 11 |    Cestninski razred    |
|               +----------------+--------------+
|Kozina            |       R3|      R4|
|               +----------------+--------------+
|  Izstopna cestninska postaja|    Cestnina v eurih    |
+------------------------------+----------------+--------------+
|              Log|      14,20|     20,60|
+------------------------------+----------------+--------------+
|            Vrhnika|      10,90|     15,80|
+------------------------------+----------------+--------------+
|            Logatec|      9,40|     13,60|
+------------------------------+----------------+--------------+
|             Unec|      7,60|     11,00|
+------------------------------+----------------+--------------+
|           Postojna|      5,50|     8,00|
+------------------------------+----------------+--------------+
|            Razdrto|        /|       /|
+------------------------------+----------------+--------------+
|             Nanos|      6,90|     10,00|
+------------------------------+----------------+--------------+
|           Senožeče|      2,60|     3,70|
+------------------------------+----------------+--------------+
|             Dane|      4,00|     5,80|
+------------------------------+----------------+--------------+
|            Divača|      1,30|     1,80|
+------------------------------+----------------+--------------+
+------------------------------+-------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 12 |    Cestninski razred    |
|               +----------------+--------------+
|Videž             |       R3|      R4|
|               +----------------+--------------+
|  Izstopna cestninska postaja|    Cestnina v eurih    |
+------------------------------+----------------+--------------+
|              Log|      17,60|     25,50|
+------------------------------+----------------+--------------+
|            Vrhnika|      14,30|     20,70|
+------------------------------+----------------+--------------+
|            Logatec|      12,80|     18,50|
+------------------------------+----------------+--------------+
|             Unec|      10,90|     15,80|
+------------------------------+----------------+--------------+
|           Postojna|      8,90|     12,90|
+------------------------------+----------------+--------------+
|            Razdrto|        /|       /|
+------------------------------+----------------+--------------+
|             Nanos|      10,30|     14,90|
+------------------------------+----------------+--------------+
|           Senožeče|      5,90|     8,60|
+------------------------------+----------------+--------------+
|             Dane|      7,30|     10,60|
+------------------------------+----------------+--------------+
|            Divača|      4,60|     6,70|
+------------------------------+----------------+--------------+
VI.
Ne glede na določbe II., III., IV. in V. točke tega cenika se za vozilo, za katero uporabnik cestninske ceste (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) plačuje cestnino z elektronskim medijem družbe DARS d.d. (DARS kartica, DARS kartica Transporter ali elektronska tablica ABC), na katerem je zapisan emisijski razred E3 za vozilo EURO III ali E4 za vozilo EURO IV in več, kot je to določeno v XV. točki tega cenika, plača znižana cestnina. Za posamezen odsek cestninske ceste in za posamezen cestninski razred ta cestnina znaša:
                   +--------------------------+
                   |  Cestninski razred   |
                   +------------+-------------+
                   |   R3   |   R4   |
+------------------+-----------------+------------+-------------+
| Cestninska cesta | Vstopno-izstopna|  Cestnina v eurih   |
|         |  cestninska  +------+-----+------+------+
|         |   postaja   | E3 | E4 | E3 | E4 |
+------------------+-----------------+------+-----+------+------+
|A1 Šentilj–    |     Pesnica| 2,90| 2,60| 4,30| 3,80|
|Maribor      |         |   |   |   |   |
+------------------+-----------------+------+-----+------+------+
|A1 Ptujska cesta |     Tepanje| 10,10| 9,00| 14,70| 13,00|
|(Maribor vzhod)– |    Slovenske| 4,70| 4,20| 6,80| 6,00|
|Arja vas     |     Konjice|   |   |   |   |
+------------------+-----------------+------+-----+------+------+
|A1 Arja vas–   |     Vransko| 4,80| 4,20| 6,90| 6,10|
|Trojane      |         |   |   |   |   |
+------------------+-----------------+------+-----+------+------+
| A1 Trojane–   |     Kompolje| 6,20| 5,50| 9,00| 8,00|
| Ljubljana    |     Lukovica| 3,20| 2,80| 4,60| 4,10|
|         |      Krtina| 2,60| 2,30| 3,70| 3,30|
|         |    Blagovica| 1,50| 1,30| 2,20| 1,90|
+------------------+-----------------+------+-----+------+------+
|A1 Ljubljana–   |Vstopna     |   |   |   |   |
|Srmin       |cestninska    |   |   |   |   |
|         |postaja:     |   |   |   |   |
|         |       Log|   |   |   |   |
|         +-----------------+------+-----+------+------+
|         |     Izstopna|   |   |   |   |
|         |    cestninska|   |   |   |   |
|         |     postaja:|   |   |   |   |
|         |     Vrhnika| 3,20| 2,90| 4,70| 4,20|
|         |     Logatec| 4,70| 4,10| 6,80| 6,00|
|         |       Unec| 6,50| 5,70| 9,40| 8,30|
|         |     Postojna| 8,50| 7,50| 12,30| 10,90|
|         |     Razdrto| /  | / |  / | /  |
|         |      Nanos| 13,70|12,20| 19,90| 17,60|
|         |     Senožeče| 11,30|10,00| 16,40| 14,60|
|         |      Divača| 12,60|11,20| 18,30| 16,20|
|         |      Kozina| 13,80|12,30| 20,10| 17,80|
|         |      Videž| 17,10|15,20| 24,80| 22,00|
+------------------+-----------------+------+-----+------+------+
|         |Vstopno-izstopna |   |   |   |   |
|         |cestninska    |   |   |   |   |
|         |postaja:     |   |   |   |   |
|         |      Kozina| 3,30| 2,90| 4,70| 4,20|
+------------------+-----------------+------+-----+------+------+
|A1/A3 Ljubljana– |Vstopna     |   |   |   |   |
|Fernetiči     |cestninska    |   |   |   |   |
|         |postaja:     |   |   |   |   |
|         |       Log|   |   |   |   |
+------------------+-----------------+------+-----+------+------+
|         |     Izstopna|   |   |   |   |
|         |    cestninska|   |   |   |   |
|         |     postaja:|   |   |   |   |
|         |       Dane| 14,20|12,60| 20,60| 18,30|
+------------------+-----------------+------+-----+------+------+
|A1/A3 Srmin–   |     Vstopna|   |   |   |   |
|Fernetiči     |    cestninska|   |   |   |   |
|         |     postaja:|   |   |   |   |
|         |      Videž|   |   |   |   |
|         +-----------------+------+-----+------+------+
|         |     Izstopna|   |   |   |   |
|         |    cestninska|   |   |   |   |
|         |     postaja:|   |   |   |   |
|         |       Dane| 7,10| 6,30| 10,40| 9,20|
+------------------+-----------------+------+-----+------+------+
|H4 Ajdovščina –  |      Bazara| 4,00| 3,50| 5,80| 5,10|
|Vrtojba      |         |   |   |   |   |
+------------------+-----------------+------+-----+------+------+
|A2 Podtabor–   |      Torovo| 6,90| 6,10| 10,00| 8,90|
|Ljubljana     |         |   |   |   |   |
|(Koseze)     |         |   |   |   |   |
+------------------+-----------------+------+-----+------+------+
|A2 Ljubljana–   |       Dob| 7,10| 6,30| 10,40| 9,20|
|Pluska      |         |   |   |   |   |
+------------------+-----------------+------+-----+------+------+
|A2 Novo mesto V  |      Drnovo| 8,00| 7,10| 11,60| 10,30|
|(Lešnica)–Obrežje |         |   |   |   |   |
+------------------+-----------------+------+-----+------+------+
|  Novo mesto V |      Krško| 4,20| 3,70| 6,10| 5,40|
|(Lešnica)–Krško  |         |   |   |   |   |
+------------------+-----------------+------+-----+------+------+
|  Odsek Krško– |      Krško| 3,40| 3,00| 4,90| 4,40|
|Obrežje      |         |   |   |   |   |
+------------------+-----------------+------+-----+------+------+
|A5 Maribor    |         |   |   |   |   |
|(Dragučova)–   |         |   |   |   |   |
|Lenart–Sv. Jurij |         |   |   |   |   |
|ob Ščavnici–Vučja |    Dragotinci| 13,80|12,20| 20,00| 17,70|
|vas–Murska    |         |   |   |   |   |
|Sobota–Lendava  |         |   |   |   |   |
|(Pince)      |         |   |   |   |   |
+------------------+-----------------+------+-----+------+------+
|A4 Maribor–    |     Prepolje| 5,40| 4,80| 7,90| 7,00|
|Slivnica–Ptuj   |         |   |   |   |   |
|(Draženci)    |         |   |   |   |   |
+------------------+-----------------+------+-----+------+------+
VII.
Višina cestnine za vozilo iz prejšnje točke tega cenika znaša za posamezen odsek v zaprtem cestninskem sistemu cestninske ceste Ljubljana–(Fernetiči)–Srmin in za posamezen cestninski razred:
+----------------------------+---------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 1|    Cestninski razred     |
|              +----------------+----------------+
|Log             |    R3    |    R4    |
|              +-------+--------+-------+--------+
| Izstopna cestninska postaja|  E3 |  E4  |  E3 |  E4  |
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Vrhnika|  3,20|  2,90|  4,70|  4,20|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Logatec|  4,70|  4,10|  6,80|  6,00|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Unec|  6,50|  5,70|  9,40|  8,30|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|          Postojna|  8,50|  7,50| 12,30|  10,90|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Razdrto|   /|    /|   /|    /|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Nanos| 13,70|  12,20| 19,90|  17,60|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|          Senožeče| 11,30|  10,00| 16,40|  14,60|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Dane| 14,20|  12,60| 20,60|  18,30|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Divača| 12,60|  11,20| 18,30|  16,20|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Kozina| 13,80|  12,30| 20,10|  17,80|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Videž| 17,10|  15,20| 24,80|  22,00|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
+----------------------------+---------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja |    Cestninski razred     |
|2              |                 |
|              +----------------+----------------+
|Vrhnika           |    R3    |    R4    |
|              +-------+--------+-------+--------+
| Izstopna cestninska postaja|  E3 |  E4  |  E3 |  E4  |
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|             Log|  3,20|  2,90|  4,70|  4,20|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Logatec|  1,40|  1,30|  2,10|  1,80|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Unec|  3,20|  2,90|  4,70|  4,20|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|          Postojna|  5,20|  4,60|  7,60|  6,70|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Razdrto|   /|    /|   /|    /|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Nanos| 10,50|  9,30| 15,20|  13,50|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|          Senožeče|  8,10|  7,20| 11,70|  10,40|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Dane| 11,00|  9,70| 15,90|  14,10|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Divača|  9,40|  8,30| 13,60|  12,00|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Kozina| 10,60|  9,40| 15,40|  13,60|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Videž| 13,90|  12,30| 20,10|  17,80|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
+----------------------------+---------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja |    Cestninski razred     |
|3              |                 |
|              +----------------+----------------+
|Logatec           |    R3    |    R4    |
|              +-------+--------+-------+--------+
| Izstopna cestninska postaja| E3  |  E4  |  E3 |  E4  |
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|             Log|  4,70|  4,10|  6,80|  6,00|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Vrhnika|  1,40|  1,30|  2,10|  1,80|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Unec|  1,80|  1,60|  2,60|  2,30|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|          Postojna|  3,80|  3,30|  5,50|  4,90|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Razdrto|   /|    /|   /|    /|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Nanos|  9,00|  8,00| 13,10|  11,60|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|          Senožeče|  6,70|  5,90|  9,70|  8,50|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Dane|  9,50|  8,40| 13,80|  12,20|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Divača|  7,90|  7,00| 11,50|  10,20|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Kozina|  9,20|  8,10| 13,30|  11,80|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Videž| 12,40|  11,00| 18,00|  16,00|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
+----------------------------+---------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja |    Cestninski razred     |
|4              |                 |
|              +----------------+----------------+
|Unec            |    R3    |    R4    |
|              +-------+--------+-------+--------+
| Izstopna cestninska postaja| E3  |  E4  | E3  |  E4  |
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|             Log|  6,50|  5,70|  9,40|  8,30|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Vrhnika|  3,20|  2,90|  4,70|  4,20|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Logatec|  1,80|  1,60|  2,60|  2,30|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|          Postojna|  2,00|  1,80|  2,90|  2,50|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Razdrto|   /|    /|   /|    /|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Nanos|  7,20|  6,40| 10,50|  9,30|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|          Senožeče|  4,90|  4,30|  7,00|  6,20|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Dane|  7,70|  6,80| 11,20|  9,90|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Divača|  6,10|  5,40|  8,90|  7,90|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Kozina|  7,30|  6,50| 10,70|  9,40|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Videž| 10,60|  9,40| 15,40|  13,60|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
+----------------------------+---------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja |    Cestninski razred     |
|5              |                 |
|              +----------------+----------------+
|Postojna          |    R3    |    R4    |
|              +-------+--------+-------+--------+
| Izstopna cestninska postaja| E3  |  E4  | E3  |  E4  |
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|             Log|  8,50|  7,50| 12,30|  10,90|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Vrhnika|  5,20|  4,60|  7,60|  6,70|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Logatec|  3,80|  3,30|  5,50|  4,90|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Unec|  2,00|  1,80|  2,90|  2,50|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Razdrto|   /|    /|   /|    /|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Nanos|  5,30|  4,70|  7,60|  6,80|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|          Senožeče|  2,90|  2,50|  4,20|  3,70|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Dane|  5,80|  5,10|  8,30|  7,40|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Divača|  4,10|  3,70|  6,00|  5,30|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Kozina|  5,40|  4,80|  7,80|  6,90|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Videž|  8,60|  7,70| 12,50|  11,10|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
+----------------------------+---------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja |    Cestninski razred     |
|6              |                 |
|              +----------------+----------------+
|Razdrto           |    R3    |    R4    |
|              +-------+--------+-------+--------+
| Izstopna cestninska postaja| E3  |  E4  | E3  |  E4  |
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|             Log| 10,40|  9,20| 15,10|  13,30|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Vrhnika|  7,10|  6,30| 10,40|  9,20|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Logatec|  5,70|  5,10|  8,30|  7,30|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Unec|  3,90|  3,50|  5,70|  5,00|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|          Postojna|  1,90|  1,70|  2,80|  2,50|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Nanos|  3,30|  3,00|  4,90|  4,30|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|          Senožeče|  1,00|  0,80|  1,40|  1,20|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Dane|  3,80|  3,40|  5,60|  4,90|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Divača|  2,20|  2,00|  3,20|  2,80|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Kozina|  3,40|  3,10|  5,00|  4,40|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Videž|  6,70|  6,00|  9,80|  8,60|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
+----------------------------+---------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja |    Cestninski razred     |
|7              |                 |
|              +----------------+----------------+
|Nanos            |    R3    |    R4    |
|              +-------+--------+-------+--------+
| Izstopna cestninska postaja| E3  |  E4  |  E3 |  E4  |
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|             Log| 13,70|  12,20| 19,90|  17,60|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Vrhnika| 10,50|  9,30| 15,20|  13,50|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Logatec|  9,00|  8,00| 13,10|  11,60|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Unec|  7,20|  6,40| 10,50|  9,30|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|          Postojna|  5,30|  4,70|  7,60|  6,80|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Razdrto|   /|    /|   /|    /|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|          Senožeče|  4,20|  3,70|  6,10|  5,40|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Dane|  7,10|  6,30| 10,30|  9,10|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Divača|  5,50|  4,90|  7,90|  7,00|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Kozina|  6,70|  5,90|  9,70|  8,60|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Videž| 10,00|  8,80| 14,50|  12,80|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
+----------------------------+---------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja |    Cestninski razred     |
|8              |                 |
|              +----------------+----------------+
|Senožeče          |    R3    |    R4    |
|              +-------+--------+-------+--------+
| Izstopna cestninska postaja| E3  |  E4  |  E3 |  E4  |
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|             Log| 11,30|  10,00| 16,40|  14,60|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Vrhnika|  8,10|  7,20| 11,70|  10,40|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Logatec|  6,70|  5,90|  9,70|  8,50|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Unec|  4,90|  4,30|  7,00|  6,20|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|          Postojna|  2,90|  2,50|  4,20|  3,70|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Razdrto|   /|    /|   /|    /|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Nanos|  4,20|  3,70|  6,10|  5,40|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Dane|  2,90|  2,50|  4,20|  3,70|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Divača|  1,30|  1,10|  1,80|  1,60|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Kozina|  2,50|  2,20|  3,60|  3,20|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Videž|  5,80|  5,10|  8,40|  7,40|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
+----------------------------+---------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja |    Cestninski razred     |
|9              |                 |
|              +----------------+----------------+
|Dane            |    R3    |    R4    |
|              +-------+--------+-------+--------+
| Izstopna cestninska postaja| E3  |  E4  |  E3 |  E4  |
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|             Log| 14,20|  12,60| 20,60|  18,30|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Vrhnika| 11,00|  9,70| 15,90|  14,10|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Logatec|  9,50|  8,40| 13,80|  12,20|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Unec|  7,70|  6,80| 11,20|  9,90|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|          Postojna|  5,80|  5,10|  8,30|  7,40|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Razdrto|   /|    /|   /|    /|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Nanos|  7,10|  6,30| 10,30|  9,10|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|          Senožeče|  2,90|  2,50|  4,20|  3,70|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Divača|  2,60|  2,30|  3,80|  3,40|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Kozina|  3,90|  3,40|  5,60|  5,00|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Videž|  7,10|  6,30| 10,40|  9,20|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
+----------------------------+---------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja |    Cestninski razred     |
|10             |                 |
|              +----------------+----------------+
|Divača           |    R3    |    R4    |
|              +-------+--------+-------+--------+
| Izstopna cestninska postaja| E3  |  E4  |  E3 |  E4  |
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|             Log| 12,60|  11,20| 18,30|  16,20|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Vrhnika|  9,40|  8,30| 13,60|  12,00|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Logatec|  7,90|  7,00| 11,50|  10,20|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Unec|  6,10|  5,40|  8,90|  7,90|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|          Postojna|  4,10|  3,70|  6,00|  5,30|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Razdrto|   /|    /|   /|    /|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Nanos|  5,50|  4,90|  7,90|  7,00|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|          Senožeče|  1,30|  1,10|  1,80|  1,60|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Dane|  2,60|  2,30|  3,80|  3,40|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Kozina|  1,20|  1,10|  1,80|  1,60|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Videž|  4,50|  4,00|  6,50|  5,80|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
+----------------------------+---------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja |    Cestninski razred     |
|11             |                 |
|              +----------------+----------------+
|Kozina           |    R3    |    R4    |
|              +-------+--------+-------+--------+
| Izstopna cestninska postaja| E3  |  E4  |  E3 |  E4  |
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|             Log| 13,80|  12,30| 20,10|  17,80|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Vrhnika| 10,60|  9,40| 15,40|  13,60|
|              |    |    |    |    |
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Logatec|  9,20|  8,10| 13,30|  11,80|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Unec|  7,30|  6,50| 10,70|  9,40|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|          Postojna|  5,40|  4,80|  7,80|  6,90|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Razdrto|   /|    /|   /|    /|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Nanos|  6,70|  5,90|  9,70|  8,60|
|              |    |    |    |    |
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|          Senožeče|  2,50|  2,20|  3,60|  3,20|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Dane|  3,90|  3,40|  5,60|  5,00|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Divača|  1,20|  1,10|  1,80|  1,60|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
+----------------------------+---------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja |    Cestninski razred     |
|12             |                 |
|              +----------------+----------------+
|Videž            |    R3    |    R4    |
|              +-------+--------+-------+--------+
| Izstopna cestninska postaja| E3  |  E4  |  E3 |  E4  |
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|             Log| 17,10|  15,20| 24,80|  22,00|
|              |    |    |    |    |
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Vrhnika| 13,90|  12,30| 20,10|  17,80|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Logatec| 12,40|  11,00| 18,00|  16,00|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Unec| 10,60|  9,40| 15,40|  13,60|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|          Postojna|  8,60|  7,70| 12,50|  11,10|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Razdrto|   /|    /|   /|    /|
|              |    |    |    |    |
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Nanos| 10,00|  8,80| 14,50|  12,80|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|          Senožeče|  5,80|  5,10|  8,40|  7,40|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|            Dane|  7,10|  6,30| 10,40|  9,20|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
|           Divača|  4,50|  4,00|  6,50|  5,80|
+----------------------------+-------+--------+-------+--------+
VIII.
Cestnina se v zaprtem cestninskem sistemu plačuje na izstopni cestninski postaji na podlagi vstopnega dokumenta (vstopne kartice ali cestninskega listka iz avtomatskega podajalca cestninskih listkov), ki ga voznik prejme ali prevzame na vstopni cestninski postaji. V odprtem cestninskem sistemu se cestnina plačuje na vstopno-izstopni cestninski postaji.
Voznik, ki na izstopni cestninski postaji v zaprtem cestninskem sistemu ne predloži vstopnega dokumenta z vstopne cestninske postaje, plača cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.
IX.
Cestnina se gotovinsko plačuje v eurih.
Nerezidenti lahko plačujejo cestnino tudi z naslednjimi tujimi valutami: švicarski frank, ameriški dolar in hrvaška kuna. Najmanjši apoeni teh valut za plačilo cestnine so: švicarski frank – kovanec za en frank; dolar – bankovec za en dolar in hrvaška kuna – bankovec za pet kun.
Pri plačilu cestnine s tujo gotovino se lahko preostanek vplačila nad zneskom cestnine vrne v eurih.
Za obračun cestnine in izračun vračil v eurih iz prejšnjega odstavka se za tuje valute iz drugega odstavka te točke upošteva srednji tečaj Banke Slovenije, določen po tečajni listi enkrat mesečno, in sicer prvi četrtek v mesecu ob 6. uri po tečaju za prejšnji dan.
Ne glede na prejšnji odstavek se zneski vplačil v tujih valutah, ki se opravijo neposredno na transakcijski račun DARS d.d., in se nanašajo na vnaprejšnje plačilo dobroimetja na elektronskih medijih DARS d.d., iz X. točke tega cenika ali na poravnavo s temi mediji evidentiranih zapadlih obveznosti plačila cestnine, obračunavajo po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izstavitve predračuna ali računa.
X.
Cestnina se brezgotovinsko lahko plačuje:
– s plačilnimi karticami,
– z DARS kartico ali DARS kartico Transporter,
– z elektronsko tablico ABC.
XI.
Cestnina se lahko plačuje s plačilnimi karticami, ki so objavljene na spletni strani DARS d.d. in so označene tudi na cestninskih postajah in drugih vplačilnih mestih DARS d.d., ki jih določa ta cenik.
XII.
Cestnina se lahko pod pogoji, določenimi s tem cenikom, brezgotovinsko plačuje z naslednjimi elektronskimi mediji DARS d.d.:
– z DARS kartico ali DARS kartico Transporter z vplačanim dobroimetjem za plačevanje cestnine,
– z elektronsko tablico ABC z vplačanim dobroimetjem za plačevanje cestnine.
XIII.
Cestnina se lahko plačuje z DARS kartico in DARS kartico Transporter, ki jo uporabnik prevzame hkrati z vnaprejšnjim plačilom dobroimetja na njej v višini najmanj 20 eurov.
V primeru da uporabnik za kartice iz prejšnjega odstavka sklene pogodbo o odloženem plačevanju cestnine iz XVII. točke tega cenika ali da bo kartice uporabljal kot poplačilne v povezavi z veljavno plačilno kartico, kot to ureja XVIII. točka tega cenika, se mu dodelijo brezplačno oziroma brez obveznosti vplačila dobroimetja.
Uporabnik DARS kartice in DARS kartice Transporter lahko nanjo vplačuje dodatno dobroimetje za plačilo cestnine. Višina vplačila dobroimetja je poljubna. Ob vplačilih dobroimetja na kartico v vrednosti od 60 do pod 210 eurov je uporabnik upravičen do 5% popusta, ob vplačilih dobroimetja v vrednosti od 210 do pod 400 eurov do 10% popusta in ob vplačilih dobroimetja v vrednosti 400 eurov in več do 13% popusta.
Vstop v zaprt cestninski sistem lahko voznik vozila evidentira z DARS kartico, DARS kartico Transporter ali prevzemom vstopnega dokumenta na vstopni cestninski postaji. Voznik, ki na izstopni cestninski postaji z DARS kartico ali DARS kartico Transporter ne dokaže evidentiranega vstopa v zaprt cestninski sistem, niti ne predloži vstopnega dokumenta, plača cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.
XIV.
Cestnina se lahko plačuje z elektronsko tablico ABC, ki omogoča cestninjenje z zmanjšanjem hitrosti vozil ob prehodu cestninske postaje.
Elektronska tablica ABC za prvi cestninski razred (R3) se uporablja za plačevanje cestnine za posamezno vozilo tega razreda. Izda jo DARS d.d., Cestninski uporabniški center, Ljubljana, Grič 54, na podlagi vloge uporabnika, katere obrazec je, skupaj s pogoji njene uporabe, objavljen na spletni strani DARS d.d.
Elektronska tablica ABC za drugi cestninski razred (R4) se lahko uporablja za plačevanje cestnine za katerokoli vozilo tega razreda.
Cena elektronske tablice ABC, vključno z davkom na dodano vrednost, znaša 16,65 eurov. Amortizacijska doba elektronske tablice ABC je sedem let. Za amortizacijsko leto se šteje vsako polno koledarsko leto od njene prve uporabe, amortizacija pa je linearna.
Uporabniku se lahko ponudi v uporabo rabljeno elektronsko tablico ABC z do dve leti krajšo uporabno dobo, če ni na razpolago novih elektronskih tablic ABC, ali v drugih utemeljenih primerih, določenih z internim navodilom DARS d.d.
Višina vplačila dobroimetja na elektronsko tablico ABC je poljubna. Ob vplačilu dobroimetja nanjo v vrednosti od 60 do pod 210 eurov je uporabnik upravičen do 5% popusta, ob vplačilu dobroimetja nanjo v vrednosti od 210 do pod 400 eurov do 10% popusta in ob vplačilu dobroimetja nanjo v vrednosti 400 eurov in več pa do 13% popusta.
Uporabnik mora elektronsko tablico ABC uporabljati v skladu z navodilom o njeni uporabi in splošnimi pogoji njene uporabe. Uporabnik ne sme odpirati ali kakor koli drugače posegati v elektronsko tablico ABC.
Vstop v zaprt cestninski sistem voznik vozila evidentira z elektronsko tablico ABC v skladu z navodilom o njeni uporabi in splošnimi pogoji njene uporabe. Voznik, ki na izstopni cestninski postaji z elektronsko tablico ABC ne izkaže evidentiranega vstopa v zaprt cestninski sistem, plača cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.
Uporabnik lahko elektronsko tablico ABC, ki v sistemu elektronskega cestninjenja ne deluje pravilno iz razlogov, za katere ni odgovoren, vrne DARS d.d. pred potekom njene amortizacijske dobe. Pri tem je upravičen do vračila sorazmernega sofinancerskega deleža glede na neamortizirano vrednost elektronske tablice ABC. DARS d.d. lahko uporabniku ponudi nadomestno elektronsko tablico ABC, katere amortizacijska doba je najmanj enaka preostali amortizacijski dobi vrnjene, če s tako elektronsko tablico ABC razpolaga.
Uporabnik, ki nepoškodovano elektronsko tablico ABC vrne pred potekom njene amortizacijske dobe, je upravičen do vračila sorazmernega sofinancerskega deleža glede na njeno neamortizirano vrednost.
Deveti in deseti odstavek te točke ne veljata za vračilo elektronske tablice ABC, katere amortizacijska doba je potekla ali je poškodovana zaradi odpiranja ali kakršnega koli drugačnega posega uporabnika.
Vrnjene ali odvzete elektronske tablice ABC, ki ne delujejo pravilno ali so bile poškodovane s posegom uporabnika, za katere bi bili stroški popravila višji od njihove neamortizirane vrednosti, ter elektronke tablice ABC, ki jim je potekla amortizacijska doba, DARS d.d. ne sme dati ponovno v uporabo in jih odpiše.
XV.
Za vozilo, ki izpolnjuje merila za emisijski razred EURO III in več, lahko uporabnik plača znižano cestnino iz VI. in VIII. točke tega cenika, če plačuje cestnino z enim od elektronskih medijev DARS d.d., ki jih pridobi na svojo zahtevo za
– prilagoditev elektronskih medijev DARS d.d., s katerimi uporabnik že razpolaga, tako da se na vsakega od njih zapiše registrska oznaka in emisijski razred vozila, za plačevanje cestnine katerega bo uporabljen, na elektronsko tablico ABC pa tudi cestninskih razred vozila (zelena tablica za R3 in modra tablica za R4);
– izdajo novih elektronskih medijev z zapisom registrske oznake in emisijskega razreda vozila, za plačevanje cestnine katerega bo uporabljen, na elektronski tablici ABC pa tudi cestninskega razreda vozila (zelena tablica za R3 in modra tablica za R4).
Elektronski medij DARS d.d. iz prejšnjega odstavka se prilagodi ali izda v DARS d.d., Cestninski uporabniški center, Ljubljana, Grič 54. To na podlagi vloge uporabnika, katere obrazec je, skupaj s pogoji uporabe elektronskega medija, objavljen na spletni strani DARS d.d.
Podatki o vozilu iz prvega odstavka te točke se na elektronski medij zapišejo avtomatično ob prvem prehodu vozila skozi cestninsko postajo, ki se mora opraviti po t.i. kombinirani stezi, to je cestninski stezi, ki ni rezervirana samo za prehod vozil z elektronsko tablico ABC (t.i. hitra steza).
Za eno vozilo se lahko izda največ ena elektronska tablica ABC ali ena DARS kartica ali DARS kartica Transporter oziroma ena elektronska tablica ABC in ena DARS kartica ali DARS kartica Transporter.
Za skupino vozil, v kateri vlečno vozilo z ali brez priklopnika prehaja iz R3 v R4 in obratno, se poleg elektronske tablice ABC za cestninski razred, v katerem je opravljena večina voženj, uporabniku izda tudi DARS kartica ali DARS kartica Transporter, s katero lahko plačuje prevoze v drugem cestninskem razredu od zapisanega na elektronski tablici ABC.
Na površini elektronskega medija DARS d.d. mora biti izpisana registrska oznaka vozila, za plačevanje cestnine katerega je bil elektronski medij prilagojen ali izdan.
Za vozilo, registrirano v Republiki Sloveniji, se pri plačevanju cestnine priznava isti emisijski razred, kot je bil za vozilo določen ob zadnjem plačilu letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. Pooblaščene osebe, ki imajo za potrebe preveritve EURO razredov v vlogah uporabnikov za vozila, registrirana v Republiki Sloveniji, pravico dostopa do podatkov v evidenci registriranih vozil, določi uprava DARS d.d.
Za vozila, registrirana v tujini, morata biti vlogi priložena kopija prometnega dokumenta ter kopija dokazila o skladnosti (proizvodnje) ali CEMT dovolilnice.
Elektronski medij DARS d.d. v uporabi se pod pogoji, določenimi v tretjem odstavku XXI. točke tega cenika, uvrsti na stop listo v primeru, da se uporablja v neskladju s pogoji njegove uporabe ali da je bilo ob preveritvi ugotovljeno neskladje med navedenim emisijskim razredom EURO v vlogi uporabnika za prilagoditev ali izdajo tega medija in dejansko izkazanim v evidenci registriranih vozil. Izbris medija s stop liste se opravi po odpravi razloga za uvrstitev nanjo.
XVI.
Uporabnik DARS kartice, DARS kartice Transporter ali elektronske tablice ABC lahko s temi elektronskimi mediji zgolj evidentira zapadle obveznosti plačila cestnine in cestnino poravnava v rokih in pod pogoji, določenimi s tem cenikom.
XVII.
Uporabnik DARS kartice, DARS kartice Transporter ali elektronske tablice ABC, ki je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost, lahko po sklenitvi posebne pogodbe z DARS d.d. o odloženem plačevanju cestnine in po prekategorizaciji teh elektronskih medijev iz predplačilnih v poplačilne medije plačevanja cestnine plačuje cestnino enkrat mesečno.
Pogodbo o odloženem plačevanju cestnine lahko uporabnik, ki je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost, in DARS d.d. skleneta za neomejeno število elektronskih medijev iz prejšnjega odstavka, ki jih za plačevanje cestnine uporablja uporabnik. Prekategorizacija elektronskih medijev iz pogodbe se opravi po sklenitvi pogodbe ter po postopku in na mestih, ki so objavljena na spletni strani DARS d.d.
Obveznost plačila cestnine se z elektronskimi mediji iz prvega in drugega odstavka te točke v mesecu zgolj evidentira, obračuna pa se v tekočem mesecu po dejanski porabi v preteklem mesecu z računom, ki ga izda DARS d.d.
Posamezen uporabnik DARS kartic, DARS kartic Transporter in ABC tablic, ki jih je uporabil za plačevanje cestnine, je pri mesečnem obračunu cestnine od 420 eurov do pod 830 eurov upravičen do količinskega rabata v višini 4% od neto cestnine, od 830 eurov do pod 1.250 eurov v višini 5% od neto cestnine, od 1.250 eurov do pod 1.670 eurov v višini 7% od neto cestnine in od 1.670 eurov ali več v višini 10% od neto cestnine. Cestnina in količinski rabati zanjo se obračunavajo za koledarski mesec, uporabniki teh kartic pa morajo obračunano cestnino plačati najkasneje do 25. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
XVIII.
Ob prekategorizaciji elektronskih medijev iz XVII. točke tega cenika iz predplačilnih v poplačilne medije plačevanja cestnine se lahko uporabnik odloči, da bo svoje obveznosti poravnaval s plačilno kartico, povezano z elektronskim medijem. Obveznost plačila cestnine se v mesecu zgolj evidentira, obračuna pa se v tekočem mesecu po dejanski porabi v preteklem mesecu z zbirnim računom, ki ga izda izdajatelj plačilne kartice.
Prekategorizacija elektronskega medija za plačevanje cestnine v poplačilni medij velja, dokler je povezan z veljavno plačilno kartico. Uporabnik lahko kadar koli pred potekom veljavnosti plačilne kartice prekategorizira medij nazaj v predplačilnega za plačevanje cestnine oziroma lahko s podaljšanjem veljavnosti plačilne kartice podaljša tudi veljavnost poplačilnega medija.
Plačilne kartice, ki jih je moč povezati z enim ali več poplačilnih medijev za plačevanja cestnine, ter postopek in mesta za prekategorizacijo elektronskih medijev so objavljena na spletni strani DARS d.d.
XIX.
Prodajna mesta elektronskih medijev DARS d.d. za brezgotovinsko plačevanje cestnine iz XII. točke tega cenika so na vseh stezah izstopnih oziroma vstopno-izstopnih cestninskih postaj, razen na hitrih stezah sistema ABC, in v DARS d.d., Cestninski uporabniški center, Ljubljana, Grič 54 (avtocestna vzdrževalna baza Ljubljana). Prilagoditev ali izdaja teh medijev se na podlagi posebne vloge, kot je to določeno v drugem odstavku XIV. točke in v drugem odstavku XV. točke tega cenika, opravi v DARS d.d., Cestninski uporabniški center, Ljubljana, Grič 54 (avtocestna vzdrževalna baza Ljubljana).
XX.
Mesta vplačila dobroimetja na elektronske medije DARS d.d. za brezgotovinsko plačevanje cestnine iz XII. točke tega cenika so na vseh stezah izstopnih oziroma vstopno-izstopnih cestninskih postaj, razen na hitrih stezah sistema ABC, in v DARS d.d., Cestninski uporabniški center, Ljubljana, Grič 54 (avtocestna vzdrževalna baza Ljubljana).
XXI.
Uporabnikom elektronskih medijev DARS d.d., uporabljenih za odloženo plačevanje cestnine, se nadzor nad porabo cestnine omogoča:
– s stalnim dostopom do evidenc prehodov cestninskih postaj po posebnem spletnem portalu. Uporabnikom večjega števila DARS kartic, DARS kartic Transporter ali elektronskih tablic ABC se tak dostop zagotavlja z dodelitvijo zgolj enega uporabniškega imena in gesla. Cena te storitve, ki vključuje davek na dodano vrednost, je 20,85 eurov mesečno;
– s potrjenim izpisom prehodov na cestninskih postajah z DARS kartico, DARS kartico Transporter ali elektronsko tablico ABC, ki se izda na zahtevo uporabnika. Cena te storitve, ki vključuje davek na dodano vrednost, je 2,00 eura za stran izpisa.
Opomin za plačilo neporavnane obveznosti plačila cestnine znaša 2,00 eura, vključno z davkom na dodano vrednost.
Uporabniku enega ali več elektronskih medijev DARS d.d., uporabljenih za odloženo plačevanje cestnine, ki z mediji evidentiranih zapadlih obveznosti plačila cestnine ne poravna v roku, določenem v četrtem odstavku XVII. točke tega cenika, se prepreči nadaljnja uporaba medijev z njihovo uvrstitvijo na tako imenovano stop listo v sistemu elektronskega cestninjenja. Izbris medijev s stop liste se opravi v roku 24 ur po prejemu dokazila o poravnavi z njimi evidentiranih zapadlih obveznosti plačila cestnine. Za uvrstitev medijev na stop listo zaradi neporavnanih obveznosti plačila cestnine in izbris medijev s te liste po poravnavi zapadlih obveznosti se njihovemu uporabniku ob prvem naslednjem obračunu cestnine dodatno zaračuna 20,00 eurov, vključno z davkom na dodano vrednost.
Uporabnik, ki ob plačilu cestnine na cestninski postaji ni zahteval izdaje računa s podatki za davčnega zavezanca ali pravno osebo, ki ni davčni zavezanec, kakor so določeni s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost, lahko naknadno zahteva izdajo takega računa (nadomestni račun). Izdaja zahtevanega nadomestnega računa ali računov se opravi po poravnavi dodatnih stroškov izdaje posameznega računa v višini 5,00 eurov, vključno z davkom na dodano vrednost. Dodatni stroški se ne zaračunajo za izdajo nadomestnega računa, ki ga uporabnik zahteva zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov o njem na izdanem računu ob plačilu cestnine na cestninski postaji.
XXII.
Na cestninski postaji Hrušica se cestnino lahko plačuje gotovinsko in s plačilnimi karticami, ne glede na določbe XIII., XIV. in XV. točke tega cenika pa tudi z naslednjimi elektronskimi mediji DARS d.d.:
– za vsa vozila: z DARS kartico;
– za vozila tretjega cestninskega razreda: z DARS kartico Transporter in z elektronsko tablico ABC za vozila tretjega cestninskega razreda;
– za vozila četrtega cestninskega razreda: z DARS kartico Transporter in z elektronsko tablico ABC za vozila četrtega cestninskega razreda.
XXIII.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 103/08, 46/09 in 74/09).
XXIV.
Ta cenik začne veljati 1. januarja 2010.
Št. 420-3/09
Ljubljana, dne 17. novembra 2009
EVA 2009-2411-0080
Mateja Duhovnik l.r.
Predsednica
uprave DARS d.d.
Skladno z drugim odstavkom 15. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 69/08), je bilo k spremembam in dopolnitvam Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest pridobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano pod št. 37101-9/2009/5 z dne 24. decembra 2009.

AAA Zlata odličnost