Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4980. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča »Uprava zgradb občega ljudskega premoženja K.L.O. Poljčane«, stran 14922.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08 in 79/09) ter 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 25. redni seji dne 22. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča »Uprava zgradb občega ljudskega premoženja K.L.O. Poljčane«
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča »Uprava zgradb občega ljudskega premoženja K.L.O. Poljčane« na naslednjih zemljiščih:
– parc. št. 738/2, travnik v izmeri 104 m2,
– parc. št. 1/3, pot v izmeri 86 m2,
– parc. št. 1/2, stanovanjska stavba v izmeri 360 m2 in dvorišče v izmeri 1047 m2,
– parc. št. 5/4, dvorišče v izmeri 2431 m2,
– parc. št. 5/5, stanovanjska stavba v izmeri 1019 m2,
– parc. št. 5/7, gospodarsko poslopje v izmeri 39 m2,
– parc. št. 5/8, gospodarsko poslopje v izmeri 64 m2,
– parc. št. 5/10, gospodarsko poslopje v izmeri 11 m2, vse vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 266, k.o. Pekel.
2. člen
Nepremičnine, iz 1. člena tega sklepa, prenehajo imeti status »Uprava zgradb občega ljudskega premoženja K.L.O. Poljčane« in postanejo last Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, matična številka: 2242745000.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 013-0005/2009-5-402
Poljčane, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost