Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4978. Sklep o začasnem financiranju Občine Poljčane v obdobju januar–marec 2010, stran 14921.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), 148. člen Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06), Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) in Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2009 (Uradni list RS, št. 75/09 in 81/09) je župan Občine Poljčane dne 21. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Poljčane v obdobju januar–marec 2010
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Poljčane (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2009, ki ga je Občinski svet Občine Poljčane sprejel na 23. redni seji, dne 17. 9. 2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov Občine Poljčane je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF).
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne namene porabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v proračunu Občine Poljčane za leto 2009.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki Občine Poljčane povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o spremembi odloka o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
Sredstva za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi, se uporabljajo v višini opredeljeni z zakonom. V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine določene s tem sklepom. Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
6. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.
Poljčane, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost