Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4974. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice, stran 14919.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 66. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02, in Uradni list RS, št. 134/04) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 17. decembra 2009 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice
1.
Sprejme se obvezna razlaga tretjega odstavka 34. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (Uradne objave, št. 1/00, 10/02, 15/02, Uradni list RS, št. 121/04, 3/06, 57/06 – popravek, 39/06, 21/08 – odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije številka U-I-94/07-14, 113/08 in 77/09), ki se glasi:
»Določilo tretjega odstavka 34. člena odloka, ki govori o najmanjši dopustni velikosti gradbenih parcel, je treba razumeti tako, da merila veljajo za vzpostavljanje novih gradbenih parcel z razrezom in delitvijo večjih, gradbene parcele, ki so ob sprejemu odloka že bile vzpostavljene, pa so lahko tudi manjše.«
2.
Obvezna razlaga je sestavni del odloka.
3.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 352-00-15/97
Nova Gorica, dne 17. decembra 2009
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

AAA Zlata odličnost