Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4971. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ljubno, stran 14917.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 in 70/00) in na podlagi 8. in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Ljubno na 23. redni seji občinskega sveta dne 3. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ljubno
1. člen
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 24/99) se dopolni s tem, da se za 6. členom odloka doda 6.a člen, ki se glasi:
»Občinska uprava v režijskem obratu, ki je notranja organizacijska enota občinske uprave, opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
– urejanje javne razsvetljave v naseljih,
– upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine,
– plakatiranje in obveščanje,
– okraševanje v naseljih,
– izobešanje zastav.«
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2009
Ljubno, dne 3. decembra 2009
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

AAA Zlata odličnost