Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4967. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško, stran 14916.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je občinski svet na 21. redni seji dne 16. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško (Uradni list RS, št. 66/07 UPB), v nadaljnjem besedilu: odlok.
2. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev,
– trije predstavniki staršev.«
3. člen
Četrti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed vseh delavcev zavoda, in sicer:
– dva strokovna delavca iz podružničnih šol,
– dva strokovna delavca iz matične šole,
– enega delavca administrativno-tehničnih služb.«
4. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo v veljavi nespremenjene.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-28/2009
Laško, dne 16. decembra 2009
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost