Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4955. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora, stran 14893.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 37/06) ter v skladu s petim odstavkom 46. člena ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08 in 58/09) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 26. seji dne 22. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora
I.
1. V Svet Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora se imenuje kot predstavnik Občine Ivančna Gorica:
– Jožeta Adlerja, roj. 1. 3. 1969, Grintovec 9, Zagradec, svetnik Občinskega sveta.
II.
2. Mandatna doba traja 4 leta.
III.
3. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0028/2009
Ivančna Gorica, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Ivančna Gorica Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost