Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4945. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 14884.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07) in 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07) je Občinski svet Občine Bloke na 17. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na naslednjih parcelah:
– parc. št. 2289/110, pot, v izmeri 310 m2, vložna št. 581, k.o. Ulaka,
– parc. št. 2289/109, pot, v izmeri 359 m2, vložna št. 581, k.o. Ulaka.
2.
Zemljišči parcela št. 2289/110 in 2289/109, k.o. Ulaka, prenehata biti zemljišči s statusom grajenega javnega dobra in postaneta last Občine Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas.
3.
Navedeni nepremičnini zgubita status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o grajenem javnem dobru lokalnega pomena.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0013/2009
Nova vas, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

AAA Zlata odličnost