Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4944. Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvenih storitev v Občini Bloke, stran 14884.

Na podlagi Zakona o socialnih storitvah – ZSV-UPB2 (Uradni list RS, št. 3/07), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07 in 51/08, 5/09) in 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07) je Občinski svet Občine Bloke na 17. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno-varstvenih storitev v Občini Bloke
1. člen
Občina Bloke daje soglasje k ceni vodenja in koordinacije storitve pomoči na domu, ki znaša 350,04 € mesečno, kar predstavlja 0,06 strokovnega delavca.
2. člen
Občina Bloke daje soglasje k ceni pomoči na domu za neposredno oskrbo, ki znaša 19,95 EUR na efektivno uro. Cena storitve za neposrednega uporabnika se zniža za subvencijo iz sredstev občinskega proračuna in za uporabnika znaša 5,00 EUR.
3. člen
Občina Bloke daje soglasje k ceni storitve oskrbe s toplim obrokom, ki za neposrednega uporabnika znaša 40% efektivne urne postavke oziroma 2,00 €/kosilo.
4. člen
Občina Bloke bo krila stroške dejansko opravljenih kilometrov socialne oskrbovalke in bo doplačala razliko od stroškov za prevozne storitve, ki so obračunani v ceni storitve (310,89 € /mesec).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2010.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 122-0002/2008 z dne 13. 11. 2008.
Št. 122-0001/2009
Nova vas, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

AAA Zlata odličnost