Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4943. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Bloke, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev, stran 14883.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00) in 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07) je Občinski svet Občine Bloke na 17. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Bloke, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev
1. člen
S tem pravilnikom se spremeni 2. člen Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Bloke, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni list RS, št. 41/05).
2. člen
V 2. členu pravilnika se doda nova – tretja alinea, ki določa pogoj za pravico do sofinanciranja športnih programov:
»– da športna društva in klubi, ki se ukvarjajo s kakovostnim tekmovalnim športom in nimajo sedeža na območju Občine Bloke, vključujejo najmanj 10 registriranih in kategoriziranih tekmovalcev, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Bloke in društva delujejo s svojimi programi na področju Občine Bloke.«
Dosedanja tretja alinea postane četrta.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-0006/2009
Nova vas, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

AAA Zlata odličnost