Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4942. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah, stran 14883.

Na podlagi 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in 17/08) in 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07) je Občinski svet Občine Bloke na 17. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
1. člen
V Odloku o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 50/00) se besedilo 53. člena spremeni tako, da se na novo glasi:
»Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, nadzira pristojni pooblaščeni inšpekcijski organ.«
2. člen
V vseh ostalih členih odloka se besedilo »občinski inšpektor za ceste« ustrezno nadomesti z besedilom »pristojni pooblaščeni inšpekcijski organ«.
3. člen
Besedilo 54. člena odloka se spremeni tako da glasi:
»Za aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest občinske uprave, ki ga izda župan, se določi število delovnih in posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati občinski inšpektorji. Če je občinski inšpektorat organiziran kot organ skupne občinske uprave, morajo akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest medobčinske inšpekcijske službe sprejeti vsi župani občin, ki ustanavljajo organ skupne občinske uprave.«
4. člen
V prvem odstavku 56. člena se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev« spremeni tako, da se na novo glasi: »Z globo 1.000,00 EUR.«
V zadnjem odstavku 56. člena se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev« spremeni tako, da se na novo glasi: »Z globo 100,00 EUR.«
5. člen
v 57. členu se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev« spremeni tako, da se na novo glasi: »Z globo 70,00 EUR.«
6. člen
V prvem odstavku 58. člena se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev« spremeni tako, da se na novo glasi: »Z globo 1.000,00 EUR.«
V zadnjem odstavku 58. člena se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev« spremeni tako, da se na novo glasi: »Z globo 100,00 EUR.«
7. člen
V prvem odstavku 59. člena se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev« spremeni tako, da se na novo glasi: »Z globo 1.000,00 EUR.«
V drugem in zadnjem odstavku 59. člena se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev« spremeni tako, da se na novo glasi: »Z globo 100,00 EUR.«
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0017/2009
Nova vas, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

AAA Zlata odličnost