Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4936. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o znakih in postopku, po katerem cestninski nadzorniki ustavljajo vozila v cestnem prometu, stran 14875.

Na podlagi druge alineje drugega odstavka 75.c člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV in 42/09) izdaja minister za promet v soglasju z ministrico za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o znakih in postopku, po katerem cestninski nadzorniki ustavljajo vozila v cestnem prometu
1. člen
V Pravilniku o znakih in postopku, po katerem cestninski nadzorniki ustavljajo vozila v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 63/08) se v četrtem odstavku 2. člena v drugem stavku pred besedo »ustavljenega« doda besedilo »vozečega ali«.
Za četrtim odstavkom se dodata nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Cestninski nadzorniki ustavljajo vozila iz vozečega službenega vozila tako, da s službenim vozilom zapeljejo pred vozilo, ki ga želijo ustaviti in na svetlobni tabli izmenično izpišejo odredbi »STOP – CESTNINSKI NADZOR« ali »CESTNINSKI NADZOR – SLEDITE MI«. Kadar ustavljajo vozilo s tujo registracijo cestninski nadzorniki na svetlobno tablo izpišejo odredbi »STOP – TOLL INSPECTION« ali »TOLL INSPECTION – FOLLOW ME«.
(6) Voznik vozila se mora ravnati po odredbi cestninskega nadzornika, izpisani na svetlobni tabli, in ustaviti vozilo ali slediti službenemu vozilu na najbližje mesto, kjer je možno vozilo varno ustaviti zunaj vozišča.«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se beseda »oranžne« nadomesti z besedilom »rumeno zelene«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2010.
Št. 007-110/2008/20-0033352
Ljubljana, dne 11. decembra 2009
EVA 2009-2411-0078
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet
Soglašam!
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti