Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4934. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dvigih domače in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije prek posebnega računa z ničelnim stanjem, stran 14874.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP in 58/09 – ZPlaSS) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dvigih domače in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije prek posebnega računa z ničelnim stanjem
1. člen
V Pravilnik o dvigih domače in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije preko posebnega računa z ničelnim stanjem (Uradni list RS, št. 89/02, 94/02 – popr., 117/07 in 58/09 – ZPlasSS) se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Pravilnik o dvigih ter pologih domače in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije preko posebnega računa z ničelnim stanjem«.
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski uporabnik lahko uporablja gotovinski račun za dvige domače in tuje gotovine (v nadaljevanju: dvige gotovine), izvršene na dan nakazila kritja s podračuna enotnega zakladniškega računa države oziroma občine.
Proračunski uporabnik je dolžan dvigniti gotovino na dan nakazila kritja v višini nakazanega kritja.
Kritij, izvršenih tekočega delovnega dne, proračunski uporabnik ne sme uporabiti za dvige gotovine v naslednjih delovnih dneh.
Proračunski uporabnik lahko uporablja gotovinski račun tudi za pologe domače in tuje gotovine (v nadaljevanju: pologe gotovine).
Gotovinski račun ob koncu delovnega dne izkazuje ničelno stanje. Banka morebitno pozitivno stanje gotovinskega računa nakaže na podračun enotnega zakladniškega računa države oziroma občine.«
3. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski uporabnik lahko opravlja dvige in pologe gotovine pri izbrani poslovni banki v skladu z njenim urnikom. Pri dvigih gotovine upošteva 9. člen tega pravilnika.«
4. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedilo »po medbančnem plačilnem sistemu« nadomesti z besedo »in«.
5. člen
V prvem odstavku 11. člena se za besedo »dvigov« doda besedilo »in pologov«.
6. člen
V prvem odstavku 12. člena se besedilo »spremembe stanja« nadomesti z besedo »prometa«.
7. člen
V 13. členu se za besedo »dvigi« doda besedilo »in pologi«.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 479-34/2009/3
Ljubljana, dne 15. decembra 2009
EVA 2009-1611-0213
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost