Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2009 z dne 21. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2009 z dne 21. 12. 2009

Kazalo

4685. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Desetka Celje, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, stran 14445.

Na podlagi 3. in 33. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I-94 – odl. US, ter 17. in 61. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 8. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Desetka Celje, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode
1. člen
Četrta alinea 10. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Desetka Celje, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode (Uradni list RS, št. 125-5262/2004) se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Direktorja zavoda ob predhodnem soglasju ustanovitelja imenuje in razrešuje svet zavoda. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima univerzitetno ali visokošolsko strokovno izobrazbo ekonomske smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64000-00014/2004
Celje, dne 8. decembra 2009
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost