Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2009 z dne 21. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2009 z dne 21. 12. 2009

Kazalo

4680. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen storitev za programe v vrtcih Občine Brežice, stran 14416.

Na podlagi 28. in 31 člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09) je Občinski svet Občine Brežice na 23. redni seji dne 30. 11. 2009 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen storitev za programe v vrtcih Občine Brežice
1.
Spremeni se 1. točka Sklepa o določitvi cen storitev za program v vrtcih Občine Brežice (Uradni list RS, št. 56/08 in 23/09) (v nadaljevanju: sklep), ki se sedaj glasi:
»Potrdijo se naslednje cene storitev programov:
                              EUR
+-------------------------------------------------------------+
|Dnevni I. starostna skupina 479,00              |
+-------------------------------------------------------------+
|Dnevni kombinirani in 3–4 let 404,00             |
+-------------------------------------------------------------+
|Dnevni II. starostna skupina 339,00             |
+-------------------------------------------------------------+
|Razvojni oddelek 1.031,00                  |
+-------------------------------------------------------------+
                               «
2.
Spremeni se 5. točka sklepa, ki se sedaj glasi: »Če bo otrok prisoten v vrtcu dlje časa kot traja posamezni program, v katerega je otrok vključen, je staršem vrtec upravičen zaračunati dodatne stroške varstva. V primeru predhodnega dogovora z upravo vrtca znaša strošek za prvo uro varstva 1 EUR, za vsako naslednjo pa 2 EUR. Brez predhodnega dogovora z vrtcem znašajo stroški varstva za prvo uro 6 EUR, za vsako naslednjo uro pa 8 EUR«.
3.
V 7. točki sklepa se za zadnjim stavkom doda naslednje besedilo: »Popust velja le v primeru, ko starši oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca«. Popust ne velja za starše, ki jim popust pri plačilu nudi država na podlagi zakona.
4.
Za 7. točko sklepa se dodata novi 7.a in 7.b točki, ki se glasita:
»7.a
Staršem, s stalnim prebivališčem v Občini Brežice, ki so oddali vlogo za znižano plačilo vrtca, se pri mesečnih obračunih prizna dodaten popust na ceno programa, v višini 1,4%. Popust velja le za plačilo programov vrtca za edinega in najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.
7.b
Vsi popusti iz 7. in 7.a točke sklepa veljajo do 31. 12. 2010.«
5.
Vsa ostala določila sklepa ostanejo nespremenjena.
6.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 1. 2010.
Št. 602-644/2009
Brežice, dne 30. novembra 2009
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost