Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2009 z dne 21. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2009 z dne 21. 12. 2009

Kazalo

4675. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bovec, stran 14410.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe), 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 in 58/09) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) je Občinski svet Občine Bovec na 25. redni seji dne 10. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bovec
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bovec (Uradno glasilo, št. 13/98 in 3/02, in Uradni list RS, št. 124/08) se spremenita drugi in tretji odstavek 13. člena tako, da se glasita:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavniki delavcev v svet zavoda se bodo izvolili na tajnih in neposrednih volitvah, tako da se bo izvolilo po tri predstavnike izmed delavcev Osnovne šole Bovec (matične šole), enega predstavnika izmed delavcev podružničnih šol in enega predstavnika izmed delavcev enote vrtca.«
2. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo v veljavi nespremenjene.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-07/2008
Bovec, dne 10. decembra 2009
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

AAA Zlata odličnost