Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2009 z dne 7. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2009 z dne 7. 12. 2009

Kazalo

4374. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra, stran 13434.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 126/07 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) je Občinski svet Občine Horjul na 23. seji dne 19. 11. 2009 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom pridobi status javnega dobra nepremičnina:
– parc.št. 673/2, v izmeri 271 m2, k.o. Horjul, vpisana pri zemljiškoknjižnem vložku 90 k.o. Horjul.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-044/2009-1
Horjul, dne 25. novembra 2009
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.