Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2009 z dne 7. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2009 z dne 7. 12. 2009

Kazalo

4373. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 13434.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 126/07 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) ter 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) je Občinski svet Občine Horjul na 23. seji dne 19. 11. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukinja javno dobro za nepremičnino:
– parc. št. 1737/5, pot v izmeri 103 m2, k.o. Horjul, vpisana pri zemljiškoknjižnem vložku 1151 k.o. Horjul.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Občine Horjul.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0043/2009-1
Horjul, dne 23. novembra 2009
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.