Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009

Kazalo

3867. Ugotovitvena odločba o statusu naravnega vodnega javnega dobra, stran 11830.

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04, 41/04 – ZVO-1, 57/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – Odl. US, 76/08) občinska uprava Občine Bled izdaja naslednjo
U G O T O V I T V E N O O D L O Č B O
1. Zemljišči parc. št. 1128/1 in 1128/3, k.o. Želeče, ki sta v lasti občine, imata status naravnega vodnega javnega dobra.
2. Ta ugotovitvena odločba se po pravnomočnosti pošlje pristojnemu sodišču zaradi vpisa zaznambe o javnem dobru v zemljiški knjigi.
3. Stroški postopka niso nastali.
Št. 3501-530/2009
Bled, dne 22. oktobra 2009
Direktor občinske uprave
mag. Boris Malej l.r.

AAA Zlata odličnost