Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009

Kazalo

3855. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Razkrižje, stran 11804.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB-2) (Uradni list RS, št. 100/05 s spremembami 25/08) 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe vrtca (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) je Občinski svet Občine Razkrižje na 16. seji dne 20. 10. 2009 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Razkrižje
1. člen
Ekonomska cena dnevnega programa za prvo starostno in drugo starostno obdobje znaša 409,32 EUR.
Kot osnova za določitev plačila staršev, ki imajo stalno bivališče v Občini Razkrižje, v skladu s pravilnikom se določi cena v višini 380,00 EUR. Razliko cene v višini 29,32 EUR do polne ekonomske cene 409,32 EUR krije občina iz sredstev proračuna za otroško varstvo.
Cene veljajo od 1. 11. 2009.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep OS Občine Razkrižje št. 602-0001/2008-10 z dne 24. 9. 2008.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 032-0010/2009-16
Šafarsko, dne 21. oktobra 2009
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

AAA Zlata odličnost