Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2859. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta v plačni razred, stran 8080.

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB/, 17/08, 58/08, 80/08) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08 in 21/09) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače direktorja javnega zavoda LOKALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA SOTOČJE TOLMIN, katerega ustanoviteljica je Občina Tolmin, naslednji
S K L E P
Delovno mesto direktorja javnega zavoda LOKALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA SOTOČJE TOLMIN se za določitev osnovne plače uvrsti v 43. plačni razred.
Št. 11000-0007/2005
Tolmin, dne 22. junija 2009
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.