Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2858. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Tolmin, stran 8078.

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) ter 14. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09) je Občinski svet Občine Tolmin na 25. seji dne 7. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Tolmin
1. člen
(1) S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve v Občinski svet Občine Tolmin (v nadaljevanju: svet) in župana Občine Tolmin.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen
(1) Svet šteje 22 članov.
(2) Člani sveta se volijo po proporcionalnem volilnem sistemu.
3. člen
Za volitve članov sveta se določijo naslednje volilne enote:
+-------------+---------------------+--------------------+-------------------+
| Zaporedna | Krajevna skupnost |    Naselja   | Število članov  |
|  številka |           |          |sveta, ki se volijo|
|volilne enote|           |          | v volilni enoti |
|       |           |          |          |
+-------------+---------------------+--------------------+-------------------+
|Volilna enota|TOLMIN        |– Tolmin      |     7     |
|št. 1    |           |– Žabče       |          |
|       |           |– Zadlaz Žabče   |          |
|       |           |– Tolminske Ravne  |          |
|       |           |– Zadlaz Čadrg   |          |
|       |           |– Čadrg       |          |
+-------------+---------------------+--------------------+-------------------+
|Volilna enota|KAMNO - SELCE    |– Kamno       |     5     |
|št. 2    |           |– Selce       |          |
|       |           |          |          |
|       |VOLARJE       |– Volarje      |          |
|       |           |– Selišče      |          |
|       |           |          |          |
|       |DOLJE        |– Dolje       |          |
|       |           |– Gabrje      |          |
|       |           |          |          |
|       |ZATOLMIN       |– Zatolmin     |          |
|       |           |          |          |
|       |POLJUBINJ      |– Poljubinj     |          |
|       |           |– Prapetno     |          |
|       |           |          |          |
|       |LJUBINJ       |– Ljubinj      |          |
|       |           |– Sela nad     |          |
|       |           |Podmelcem      |          |
+-------------+---------------------+--------------------+-------------------+
|       |VOLČE        |– Volče       |          |
|       |           |– Čiginj      |          |
|       |           |– Kozaršče     |          |
|       |           |– Volčanski Ruti  |          |
|       |           |– Sela pri Volčah  |          |
+-------------+---------------------+--------------------+-------------------+
|Volilna enota|MOST NA SOČI     |– Most na Soči   |     5     |
|št. 3    |           |– Modrej      |          |
|       |           |– Modrejce     |          |
|       |           |– Postaja      |          |
|       |           |– Drobočnik     |          |
|       |           |– Gorenji Log    |          |
|       |           |– Kozmerice     |          |
|       |           |– Bača pri Modreju |          |
|       |           |– Grudnica     |          |
|       |           |          |          |
|       |IDRIJA PRI BAČI   |– Idrija pri Bači  |          |
|       |           |          |          |
|       |TOLMINSKI LOM    |– Tolminski Lom   |          |
|       |           |– Kanalski Lom   |          |
|       |           |– Dolgi Laz     |          |
|       |           |          |          |
|       |SLAP OB IDRIJCI   |– Slap ob Idrijci  |          |
|       |           |– Roče       |          |
|       |           |          |          |
|       |GORENJA TREBUŠA   |– Gorenja Trebuša  |          |
|       |           |          |          |
|       |DOLENJA TREBUŠA   |– Dolenja Trebuša  |          |
|       |           |– Stopnik      |          |
+-------------+---------------------+--------------------+-------------------+
|Volilna enota|KNEŽA        |– Kneža       |     5     |
|št. 4    |           |– Logaršče     |          |
|       |           |– Klavže      |          |
|       |           |– Podmelec     |          |
|       |           |– Loje       |          |
|       |           |– Lisec       |          |
|       |           |– Temljine     |          |
|       |           |– Kneške Ravne   |          |
|       |           |          |          |
|       |PODBRDO       |– Podbrdo      |          |
|       |           |– Bača pri Podbrdu |          |
|       |           |– Petrovo Brdo   |          |
|       |           |– Trtnik      |          |
|       |           |– Porezen      |          |
|       |           |– Kuk        |          |
|       |           |          |          |
|       |STRŽIŠČE       |– Stržišče     |          |
|       |           |– Znojile      |          |
|       |           |– Kal        |          |
|       |           |          |          |
|       |HUDAJUŽNA - OBLOKE  |– Hudajužna     |          |
|       |           |– Obloke      |          |
|       |           |          |          |
|       |GRAHOVO OB BAČI   |– Grahovo ob Bači  |          |
|       |           |– Koritnica     |          |
|       |           |          |          |
|       |RUT - GRANT     |– Rut        |          |
|       |           |– Grant       |          |
|       |           |          |          |
|       |ŠENTVIŠKA GORA    |– Šentviška Gora  |          |
|       |           |– Prapetno Brdo   |          |
|       |           |– Polje       |          |
|       |           |– Daber       |          |
|       |           |– Zakraj      |          |
|       |           |– Gorski Vrh    |          |
|       |           |– Bukovski Vrh   |          |
|       |           |          |          |
|       |PEČINE        |– Pečine      |          |
|       |           |          |          |
|       |PONIKVE       |– Ponikve      |          |
+-------------+---------------------+--------------------+-------------------+
4. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Tolmin.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Tolmin, ki je bil dne 14. 7. 2006 objavljen v časopisu Primorske novice Uradne objave, št. 25/06.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0002/2009
Tolmin, dne 8. julija 2009
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.