Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2853. Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca, stran 8068.

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05 in 25/08), 3. in 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06), Pravilnika o metodologiji oblikovanja cen za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 97/03 in 120/05), predloga cen programov predšolske vzgoje Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec in Odloka o proračunu za leto 2009 (Uradni list RS, št. 21/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 28. seji dne 2. 7. 2009 sprejel
S K L E P
o določitvi števila oddelkov za programe vrtca
1.
V Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec se v šolskem letu 2009/2010 oblikuje 14 oddelkov za programe predšolske vzgoje v Vrtojbi in Šempetru pri Gorici in 3 oddelke za programe predšolske vzgoje na Vogrskem.
2.
Sredstva za kritje razlike med mesečnimi plačili in vsemi dejanskimi mesečnimi stroški v oddelkih Vrtca na Vogrskem, na podlagi dogovora med Občino Renče - Vogrsko, Občino Šempeter - Vrtojba in Osnovno šolo Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec, bo zagotavljala Občina Renče - Vogrsko.
Če Občina Renče - Vogrsko ne bo zagotovila potrebnih sredstev, se oddelki v enoti Zvezdica, v letu 2009/2010 ne bodo oblikovali.
3.
Ta sklep prične veljati takoj.
Št. 01101-6/2009-10
Šempeter pri Gorici, dne 2. julija 2009
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.