Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2842. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza ob Kornu, stran 8043.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 9. julija 2009 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza ob Kornu
1.
Spremeni se Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza ob Kornu (Uradni list RS, št. 39/09) tako, da se 3. točka glasi:
»3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Variantne strokovne rešitve bo zagotovila Univerza v Novi Gorici tako, da bo predložila zasnove urbanistične in arhitekturne ureditve univerzitetnega območja.«
2.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 3505-7/2009
Nova Gorica, dne 9. julija 2009
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.