Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2839. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra, stran 8042.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) ter 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – upb, 93/05, 126/07) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 9. julija 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi grajenega javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukinja kot grajeno javno dobro parc. št. 549/12 in parc. št. 549/14, obe k.o. Gradišče.
2.
Nepremičnini iz 1. točke tega sklepa prenehata imeti značaj grajenega javnega dobra in postaneta lastnina Mestne občine Nova Gorica.
3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-330/2007
Nova Gorica, dne 9. julija 2009
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.