Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2838. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra, stran 8042.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) ter 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – upb, 93/05, 126/07) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 9. julija 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi grajenega javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukinja kot grajeno javno dobro parc. št. 1069/9 pot v izmeri 54 m², k.o. Trnovo.
2.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj grajenega javnega dobra in postane lastnina Mestne občine Nova Gorica.
3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-689/2008
Nova Gorica, 9. dne julija 2009
Podžupanja
Mestne Občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.