Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2837. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova Gorica, stran 8042.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 9. julija 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
V prvem odstavku 8. člena Pravilnika o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 68/07, 67/08) se besedilo v tabeli in v prvi alinei nadomesti z novim, ki se glasi:
+-------------------------------+----------------------+-------+
|    Dijaki – povprečna   | Študenti – povprečna | Št. |
|   ocena/dosežen uspeh   |     ocena    | točk |
+-------------------------------+----------------------+-------+
|                |   od 8,0 do 8,5  |  1  |
+-------------------------------+----------------------+-------+
|od 4,0 do 4,5 / prav dober   |   od 8,6 do 9,0  |  2  |
+-------------------------------+----------------------+-------+
|od 4,6 do 5,0 / odličen    |   od 9,1 do 10   |  3  |
+-------------------------------+----------------------+-------+
»– za dijake 1. letnikov na podlagi povprečne ocene vseh zaključnih ocen 9. razreda osnovne šole,«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 604-4/07-6
Nova Gorica, dne 9. julija 2009
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.