Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2829. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava, stran 8029.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 101/07, 33/08, 66/08, 88/08 in 8/09) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 27. redni seji dne 13. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava
1. člen
V Odloku o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava (Uradni list RS, št. 62/08, 14/09) v drugem odstavku 4. člena, v prvem, drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku 15. člena, v prvem in drugem odstavku 17. člena ter v 19. členu se besedilo »tajnik občine« nadomesti z besedilom »direktor občinske uprave«.
2. člen
Spremeni se četrti odstavek 13. člena odloka in na novo glasi:
»Naloge in pooblastila delavcev občinske uprave na področju Organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje pa so določene s posebnim odlokom.«
Doda se novi peti odstavek 13. člena, ki glasi:
»Z ustanovitvijo Organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje se naloge Oddelka za okolje in prostor, inšpekcije in režijski obrat prenesejo v organ skupne občinske uprave.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0044/2008
Lendava, dne 13. julija 2009
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.